×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77

Betalingsservice

Tilmeld din regning til PBS her:
Betalingsservice


Gebyrblad 2023

Priser

Priserne er revideret 1. januar 2022.

Gebyrer helårsboliger (dagrenovation og grundgebyr)
Beholdertype og tømningshyppighed

Forbrugsgebyr for restaffald
(kr. pr. år inkl. moms)

Grundgebyr pr. boligenhed
(kr. pr. år inkl. moms)
Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr
(kr. pr. år inkl. moms)
140 l beholder 1 gang hver 14. dag    813,00 1.711,00 2.524,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.626,00 1.711,00 3.337,00
240 l beholder 1 gang hver 14. dag    953,00 1.711,00 2.664,00
240 l beholder 1 gang pr. uge 1.906,00 1.711,00 3.617,00
400 l minicontainer 1 gang hver 14. dag 1.390,00 1.711,00 3.101,00
400 l minicontainer 1 gang pr. uge 2.780,00 1.711,00 4.491,00
660 l minicontainer 1 gang hver 14. dag 1.398,00 1.711,00 3.109,00
660 l beholder 1 gang pr. uge 2.795,00 1.711,00 4.312,00

Grundgebyret for helårsboliger for 2022 er inklusiv et investeringsbidrag på 125 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms.

I grundgebyret for helårsboliger er inkluderet:

 • Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
 • Mulighed for en beholder til papir og pap, der tømmes hver 4. uge uden yderligere omkostninger
 • Mulighed for at få stillet en kompostbeholder til rådighed for hjemmekompostering af grønt affald uden yderligere omkostninger.
 • Pose på låget ordning - husstandsindsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Administration og information.
Gebyrer sommerhuse (dagrenovation og grundgebyr)
Beholdertype  Forbrugsgebyr for restaffald inkl. grundgebyr
(kr. pr. år inkl. moms)
  Antal tømninger om året *
23 30 32 39 52
 
140 liters beholder 2134,00 2.352,00 2.416,00 2.635,00 3.041,00
240 liters beholder 2.258,00 2.514,00 2.589,00 2.845,00 3.321,00
400 liters minicontainer 2.645,00 3.018,00 3.126,00 3.500,00 4.195,00
600/660 liters minicontainer 2.651,00 3.027,00 3.135,00 3.511,00 4.210,00

* Der gøres opmærksom på at der gælder særlige forhold for Anholt, som kan ses i affaldsguiden for Anholt.

Grundgebyret for sommerhuse udgør 1.415,00 kr. pr. år inkl. moms og inkluderer:

 • Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Pose på låget ordning - husstandsindsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald
 • Administration og information.

I nedenstående tabel vises, hvor ofte der tømmes i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.

Tømninger pr. år Sommer
Uge 14-39
Vinter
Uge 40-13
23 Hver 14. dag* Hver måned
30 Hver 14. dag* Hver 14. dag
32 Hver uge Hver måned
39 Hver uge Hver 14. dag
52 Hver uge Hver uge

* I juli og august (uge 27 til og med uge 34) tømmes dog hver uge.

Gebyrer virksomheder (dagrenovation og administrationsgebyr)
Forbrugsgebyr for restaffald
Beholdertype og tømningshyppighed Kr. pr. år inkl. moms
140 l beholder 1 gang hver 14. dag    813,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.626,00
240 l beholder 1 gang hver 14. dag    953,00
240 l beholder 1 gang pr. uge

1.906,00

400 l minicontainer 1 gang hver 14. dag 1.390,00
400 l minicontainer 1 gang pr. uge 2.780,00
600 l minicontainer 1 gang hver 14. dag 1.398,00
600 l minicontainer 1 gang pr. uge 2.795,00

* Hertil kommer et administrationsgebyr på 90,00 kr. inkl. moms pr. virksomhed, der er tilsluttet dagrenovationsordningen.

Gebyrer kommunale institutioner (dagrenovation og grundgebyr)

Forbrugsgebyr for restaffald

Beholdertype og tømningshyppighed

Kr. pr. år inkl. moms
140 l beholder 1 gang hver 14. dag    813,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.626,00
240 l beholder 1 gang hver 14. dag    953,00
240 l beholder 1 gang pr. uge

1.906,00

400 l minicontainer 1 gang hver 14. dag 1.390,00
400 l minicontainer 1 gang pr. uge 2.780,00
660 l minicontainer 1 gang hver 14. dag 1.398,00
660 l minicontainer 1 gang pr. uge 2.795,00

Forbrugsgebyr for papir
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
140 l beholder    273,00
240 l beholder    274,00
600 l. minicontainer    489,00
1100 l. minicontainer    909,00
3 m3 undergrundscontainer 2.275,00
4 m3 undergrundscontainer 2.470,00
5 m3 undergrundscontainer 2.665,00

De ovenstående priser i skemaet er baseret på den standardmæssige tømning hver 4. uge.

For tømning af papir/pap hyppigere end hver 4. uge beregnes gebyret forholdsmæssigt ud fra det årlige gebyr ved 13 tømninger/år delt med 13 og ganget med det faktiske årlige antal tømninger.

Dertil pålægges alle kommunale institutioner et grundgebyr på 1.770 kr./år (ekskl. moms) til dækning af fællesomkostninger relateret til den af kommunerne vedtagne fælles affaldsordning for disse institutioner. Grundgebyret dækker:

 • Administration, information og rådgivning
 • Adgang til at benytte genbrugsstationerne på Djursland
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Pose på låget ordning - indsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald.
Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainere til restaffald

Undergrundscontainere

For restaffald skal undergrundcontainere tilmeldes fast tømning hver uge eller hver 14. dag.Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal tømninger og enhedsprisen for hver tømning. 

Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainer 

Beholderstørrelse

Omkostningselement

1,3 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

2 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

3 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

 4 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

5 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

Tømnings- og behandlingspris (kr. pr. tømning) 248,15 303,42 376,42 456,83 536,79
Tømnings- og behandlingspris ved 26 tømninger årligt (14 dags) 6.452,00 7.889,00 9.787,00 11.877,50 13.956,50
Tømnings- og behandlingspris ved 52 tømninger årligt (uge)

12.904,00

15.778,00 19.574,00 23.755,00

27.913,00

 

For restaffald, kan der ved nogle typer undergrundscontainere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der tillægges gebyret.

For supplerende tømninger (i særlige tilfælde) samt fast tømning 2 gange ugentligt fastsættes gebyret pr. tømning på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med 52.

Undergrundcontainere til restaffald tilmeldes normalt fast tømning hver uge eller hver 14. dag. For andre tømmeplaner, der på forhånd er fastlagt af Reno Djurs, beregnes gebyret efter det faktiske antal tømninger. Gebyret pr. tømning af undergrunds-containere til restaffald beregnes i disse tilfælde som gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med 52.

For akutte ekstratømninger efter tilkald (udover planlagte tømninger) af undergrundscontainere til restaffald, der bestilles af grundejer, afregnes tømningen efter medgået tid med en timepris 947 kr. inkl. moms i timen, og behandlingsudgiften ved sådanne ekstratømninger beregnes på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholderype delt med 52.

Særlige ydelser (dagrenovation)

Sæsontømning af restaffald på campingpladser o.lign. i 600 liters minicontainere

Sæsontømning
  Kr. pr. år inkl. moms
Engangsgebyr for udbringning 416,00
Månedlig lejepris   45,00
Pris pr. tømning   91,00

Foring af minicontainere
Brugere af 400 og 600 liters minicontainere, der ønsker at få disse foret med plastsække, kan vælge dette ved henvendelse til Reno Djurs I/S. Der er 2 metoder med 2 priser.

 • Minicontainere fores med plastsække af skraldemanden ved hver tømning. Tillægspris herfor er 11 kr. ekskl. moms pr. tømning, svarende til 286 kr. ekskl. moms pr. år ved 14. dages tømning og 572 kr. ekskl. moms pr. år ved ugetømning.
 • Minicontainere fores med plastsække af brugeren selv. Ruller med plastsække leveres af skraldemanden til brugeren. Der er 52 sække i en rulle – det vil sige 2 års forbrug for minicontainere i 14. dages-tømning og et års forbrug for minicontainere i ugetømning. Prisen for en rulle med 52 sække er 360 kr. ekskl. moms.

Vask af beholdere

 • Vask af tohjulet spand: 465,00 kr. inkl. moms.
 • Vask af minicontainer: 465,00 kr. inkl. moms.

Specialafhentning
De brugere, der ikke kan eller har etableret adgangsforhold, således at entreprenøren kan overholde Arbejdstilsynets krav, skal eventuelt have afhentet affaldet som specialafhentning.

Ved specialafhentning skal entreprenøren lade afhentningen foregå med særligt materiel/særlige metoder, der kan tilgodese de arbejdsmiljømæssige krav. Entreprenøren skal i øvrigt opfylde samme krav, der er gældende ved normalafhentning.

Specialafhentninger afregnes efter særlige enhedspriser afgivet ved licitationen.
 

Tillæg pr. tømning for specialafhentning
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
140 l beholder 220,00
240 l beholder 220,00
400 l minicontainer 220,00
660 l minicontainer 220,00

 

Salg af udstyr

Private hustande, virksomheder, institutioner og sommerhuse kan købe affaldsudstyr hos Reno Djurs I/S. Priserne, der inkluderer moms samt levering på adressen, er således:

Udstyr
Type Kr. inkl. moms og levering
140 l beholder til restaffald eller papir 625,00
240 l beholder til restaffald eller papir 625,00
400 l minicontainer til restaffald eller papir 1.700,00
660 l minicontainer til restaffald eller papir 1.975,00
Køkkenspand 7 l 30,00
Kompostbeholder leveret til f.eks. sommerhuse, virksomheder og institutioner (inkl. køkkenspand) 500,00
Bundfældningstanke

Grundejeren betaler udgiften til tømning og behandling. Reno Djurs opkræver gebyret i 2 rater pr. år.

Fast årligt gebyr for tanke op til 2 kubikmeter

  Kr. pr. år inkl. moms
Helårshuse og virksomheder
(tømning 1 gang om året)
510,00
Sommerhuse
(tømning hvert andet år)
302,50

Langt de fleste tanke er ikke større end 2 m3. For tanke, der er større end 2,49 m3, udgør tillægsprisen pr. tømning 87,50 kr. pr. m3 tankvolumen.

Tankens volumen opmåles af entreprenøren ved første tømning, og gebyret reguleres herefter i overensstemmelse med det opmålte volumen.

Tillægspriser
  Kr. inkl. moms
Tillæg pr. m3 tankvolumen, der overstiger 2,49 m3. Pr. tømning. 87,50
Tømning lørdage, søndage og helligdage. Pr. tømning udover det ordinære tømningsgebyr. 250,00
Forgæves kørsel, pr. gang 118,75
Frilægning af dæksler (højst 30 cm under terræn), pr. tømning. 31,25
Fremrykket ordinær tømning med slamsuger uden for rute samt særlig tømning udført med slamsuger efter bestilling af grundejer. Pr. tømning udover det ordinære tømningsgebyr. 1.062,50

Ekstra ydelser

Ønsker du ekstra ydelser og tømninger, kan du selv bestille det hos et slamsugerfirma. Du afregner selv med firmaet.

Ekstra ydelser i forbindelse med tømningen skal være bestilt på forhånd.

Samletanke

Gebyrerne opkræves af Djursland Kloak Service ApS efter tømning.

Tømningsgebyr

  Kr. pr. år inkl. moms
Anstillingsgebyr (pr. tømning) 409,58
Tømnings- og behandlingsgebyr (pr. tømt m3) 233,36

Tillægspriser

  Kr. inkl. moms
Tillæg for kortvarsling
(Tømning samme dag som bestilling)
(pr. tømning)
537,15
Tillægspris for tømning lørdage, søndage og helligdage
(pr. tømning)
805,71
Fedtudskillere
Gebyrer for bundtømning af fedtudskiller

Udskillers totalvolumen (liter)

Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
0-500 376,00
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 107,40
Pris for tømning af sandfang i forbindelse med bundtømning af fedtudskiller pr. m3 698,30

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved udskillere over 500 liter.

Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand kan tømningsprisen ganges med 1,1.

Olie- og benzinudskillere
Gebyrer for bundtømning af olie- og benzinudskiller
Udskillers totalvolumen (liter) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
0 – 500 698,30
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 472,70
Gebyrer for toptømning af olie- og benzinudskiller
Udskillers totalvolumen (liter) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
0 – 500 268,60
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 472,70

 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved udskillere over 500 liter.

Gebyrer for tømning af sand- eller slamfang
Udskillers totalvolumen (liter) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
0 – 1000 752,00
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 376,00
Pris for tømning af sandfang i forbindelse med tømning af olie- og benzinudskiller pr. m3 376,00

 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved udskillere over 1.000 liter.

Klinisk risikoaffald

Gebyrer opkræves løbende af indsamlingsvirksomheden og direkte hos affaldsproducenten i forhold til antallet og arten af udleverede emballager. Gebyrerne dækker udgifterne til vejledning, emballager, afhentning og behandling.

Gebyrer for afhentning af klinisk risikoaffald

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage, afhentning og behandling.

  Emballagetype Kr. pr. afhentning ekskl. moms
1 450 liter papcontainer

427,10

2 112 liter plastforet papcontainer 173,90
3 50 liter plastforet papcontainer 149,20
4 30 liter plastboks 232,30
5 2 til 5 liter kanylebokse (brugt som yderemballage)1) 134,70
6 6 til 10 liter kanylebokse (brugt som yderemballage)1) 158,20

1) Kanylebokse kan også købes særskilt uden afhentnings- og behandlingsgebyr, hvis den lægges i en større yderemballage.

Gebyrer for afhentning af vævsaffald

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Behandling afregnes efter vægt.

  Emballagetype Afhentning
(Kr. pr. tømning ekskl. moms)
Behandlingspris for vævsaffald
(Kr. pr. kg ekskl. moms)
1 30 liter plastboks 209,90 7,50
2 60 liter plastboks 252,90 7,50

Øvrige gebyrer

Tillæg til ovenstående priser Kr. ekskl. moms
Afhentning efter bestilling udenfor planlagt afhentning (tilkaldegebyr) 219,80
Pris for forgæves kørsel 106,30

Priser for øvrige ydelser, som affaldsproducenten bestiller hos Marius Pedersen A/S, fastsættes og opkræves hos affaldsproducenten af Marius Pedersen A/S på almindelige markedsvilkår.

Behandlingsanlægget i Glatved
Kr./ton (ekskl. moms) Behandling Statsafgift I alt
Genanvendelse (1)
1. Haveaffald 190 0 190
2. Rent træaffald 240   240
Forbrændingsegnet (2)  
3. Småt brændbart 665 0 665
4. Stort brændbart 765 0 765
5. Landbrugsplast 875 0 875
6. Imprægneret træ 795 0 795
Deponeringsegnet affald   
7. Blandet 205 475 680
8. Mineralsk 225 475 700
9. Shredderaffald 235 475 710
Jord   
10. Ren jord 25 0 25
11. Forurenet jord 200 0 200
Specialbehandling   
12. Elektronikaffald 0 0 0
13. Fejlsorteret affald 925 0 925

(1) Da Reno Djurs ikke må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, retter de angivne priser sig alene mod affald fra kommunale aktiviteter, primært affald modtaget på Reno Djurs’ egne genbrugsstationer.

(2) Den angivne takst gælder for affald afleveret på Reno Djurs I/S anlæg i Glatved. For affald afleveret på Aarhus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg gælder Aarhus Kommunes takster.

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på behandlingsanlægget i Glatved er netto 14 dage. Reno Djurs yder kredit på maksimalt 200.000 kr. (inkl. affaldsafgifter, ekskl. moms) pr. kunde. Kreditten kan øges, hvis kunden stiller betryggende sikkerhed (bankgaranti eller lignende).