×
Telefonen er i dag åben fra 9-12 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-12 : 87 59 77 77

Betalingsservice

Tilmeld din regning til PBS her:
Betalingsservice


Gebyrblad 2024

Gebyrblad virksomheder 2024
 

Priser

Gebyrer helårsboliger (dagrenovation og grundgebyr)

Renovationsgebyret består af et fast grundgebyr, forbrugsgebyrer for restaffald og madaffald samt eventuel ekstrakapacitet og særlige ydelser. Se renovationsgebyrer i afsnit 3:
Gebyrblad

Du kan også se dine aktuelle ordninger og priser på:
minside.renodjurs.dk

Priserne er revideret 1. januar 2024.

Gebyrer sommerhuse (dagrenovation og grundgebyr)

Renovationsgebyret består af et fast grundgebyr, forbrugsgebyrer for restaffald og madaffald samt eventuel ekstrakapacitet og særlige ydelser. Se renovationsgebyrer i afsnit 3:
Gebyrblad

Du kan også se dine aktuelle ordninger og priser på:
minside.renodjurs.dk

Priserne er revideret 1. januar 2024.

Gebyrer virksomheder (dagrenovation og administrationsgebyr)

Se gebyrer her i gebyrblad for virksomheder:
Gebyrblad virksomheder 

Priserne er revideret 1. januar 2024.

Vær venligst opmærksom på følgende vedrørende ordninger for restaffald i virksomheder: Forsyningstilsynet har vejledt virksomhederne om fortolkning af miljøbeskyttelsesloven, hvorefter gebyrer for restaffaldsordninger i virksomheder skal pålægges et markedspristillæg. Markedstillægget er i Syddjurs og Norddjurs Kommuner på 10% af gebyret for husholdninger. For delt beholder rest/mad er det 5% (da der ikke skal markedstillæg på ordninger for madaffald). Dette lovpligtige markedstillæg for ordninger for restaffald i virksomheder fremgår ikke af gebyrbladet for 2024, men skal altså rettelig tillægges markedstillæg. Der vil derfor ved opkrævningen af gebyrer i 2024 blive tillagt ovenstående markedstillæg for ordninger for restaffald i virksomheder.

Gebyrer kommunale institutioner (dagrenovation og grundgebyr)

Se gebyrer for kommunale institutioner i afsnit 3.5:
Gebyrblad

Vær venligst opmærksom på følgende vedrørende ordninger for restaffald i kommunale institutioner: Forsyningstilsynet har vejledt kommunerne om fortolkning af miljøbeskyttelsesloven, hvorefter gebyrer for restaffaldsordninger i kommunale institutioner skal pålægges et markedspristillæg. Markedstillægget er i Syddjurs og Norddjurs Kommuner på 10% af gebyret for husholdninger. For delt beholder rest/mad er det 5 % (da der ikke skal markedstillæg på ordninger for madaffald). Dette lovpligtige markedstillæg for ordninger for restaffald i kommunale institutioner fremgår ikke af gebyrbladet for 2024, men skal altså rettelig tillægges markedstillæg. Der vil derfor ved opkrævningen af gebyrer i 2024 blive tillagt ovenstående markedstillæg for ordninger for restaffald i kommunale institutioner.

Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainere til restaffald

Se gebyrer for undergrundscontainere til restaffald i afsnit 3:
Gebyrblad

Priserne er revideret 1. januar 2024.
 

Særlige ydelser (dagrenovation)

Se gebyrer for særlige ydelser i afsnit 3.7:
Gebyrblad

Priserne er revideret 1. januar 2023.

Bundfældningstanke

Se gebyrer for bundfældningstanke i afsnit 4:
Gebyrblad

Priserne er revideret 1. januar 2024.

Samletanke

Priserne er revideret 1. januar 2024. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrerne opkræves af Djursland Kloak Service ApS efter tømning.
 

Tømningsgebyr
 

Kr. inkl. moms

Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms
 

2. kvartal
2024

1. kvartal
2024
4. kvartal
2023
3. kvartal
2023
Anstillingsgebyr (pr. tømning) 593,34 582,11 582,11 585,12
Tømnings- og behandlingsgebyr (pr. tømt m3) 320,86 315,47 314,16 315,27

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægsprisen pr. efterfølgende 0,1 m3 opsuget spildevand.

 

Tillægspriser
 

Kr. inkl. moms

Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms Kr. inkl. moms
 

2. kvartal
2024

1. kvartal
2024
4. kvartal
2023
3. kvartal
2023
Tillægspris for tømning på hverdage samme
dag som bestilling er modtaget (pr. tømning)
893,19 876,31 876,31 880,83
Tillægspris for tømning lørdage, søndage
og helligdage(pr. tømning)
1212,19 1.189,27 1.189,27 1.195,42
Fedtudskillere

Priserne er revideret 1. juli 2024. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrer for bundtømning af fedtudskiller
 

Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)

Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
Udskillers totalvolumen (liter) 3. kvartal
2024
2. kvartal
2024
1. kvartal
2024
4. kvartal
2023
0-500 442,67 454,25 442,96 445,66
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 114,43 117,42 114,50 115,20
Tillægspris for samtidig bundtømning af sandfang ifm. tømning af fedtudskiller 248,69 255,20 248,85 250,37
Akut tømning af fedtudskillere samme dag som rekvireret også på lørdage, søndage og helligdage 1596,61 1638,36 1.597,63 1.607,40

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægsprisen pr. efterfølgende 0,1 m3 ved udskillere over 500 liter.

Olie- og benzinudskillere

Priserne er revideret 1. juli 2024. Gebyrerne prisreguleres hvert kvartal i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyrer for bundtømning af olie- og benzinudskiller
  Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
Udskillers totalvolumen (liter) 3. kvartal
2024
2. kvartal
2024
1. kvartal
2024
4. kvartal
2023
0 - 500 liter 895,30 901,34 901,34 901,34
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 298,43 300,45 300,45 300,45
Tillægspris for samtidig bundtømning af sandfang ifm. tømning af olie- og benzinudskiller 298,43 300,45 300,45 300,45
Akut tømning af olie- og benzinudskillere samme dag som rekvireret også på lørdage, søndage og helligdage 2984,33 3.004,48 3.004,48 3.004,48

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende 0,1 m3 ved udskillere over 500 liter.

Gebyrer for bundtømning af sand- eller slamfang
  Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms) Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
Sandfangets totalvolumen (liter) 3. kvartal
2024
2. kvartal
2024
1. kvartal
2024
4. kvartal
2023
0 - 1.000 liter 795,82 801,19 801,19 801,19
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 298,43 300,45 300,45 300,45

 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende 0,1 m3 ved sandfang over 1.000 liter.

Klinisk risikoaffald

Priserne er revideret 19. januar 2024. Gebyrerne prisreguleres en gang om året i henhold til specifikke omkostningsindeks.

Gebyr for afhentning af klinisk risikoaffald
Emballagetype Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
  2024
450 liter papcontainer 476,35
112 liter plastforet papcontainer 193,95
50 liter plastforet papcontainer 166,41
30 liter plastboks 259,08
2 til 5 liter kanylebokse 150,24
6 til 10 liter kanylebokse 176,44

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage, afhentning og behandling.
 

Gebyr for afhentning af vævsaffald
Emballagetype     Tømningspris (kr. pr. tømning ekskl. moms)
  2024
30 liter plastboks 234,10
60 liter plastboks 282,06

Gebyret dækker rådgivning, udlevering af klargjort emballage og afhentning. Behandling afregnes efter vægt.
 

Øvrige gebyrer
  2024
Behandlingspris for vævsaffald 8,36 kr. pr. kg ekskl. moms
Tillæg til ovenstående priser for afhentning efter bestilling udenfor planlagt afhentning (tilkaldegebyr) 245,14 kr. ekskl. moms
Pris for forgæves kørsel 118,56 kr. ekskl. moms

 

Behandlingsanlægget i Glatved

Se gebyrer for aflevering af affald på behandlingsanlægget i Glatved her:
Takstblad

Priserne er revideret 1. januar 2024.