×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77

Affaldsguides, pjecer m.m.

Ønsker du at bestille et fysisk eksemplar af en publikation, send da en mail til renodjurs@renodjurs.dk.


Affald fra sommerhuse


Affaldsguiden 2022 - Private husstande


Affaldsguiden 2022 - Anholt


Affaldsguiden 2022 - Sommerhuse


Affaldsguide til kommunale institutioner


Byggeaffald - hjælpeskema


Byggeaffald - vejledning


Håndbog om kompost


Hjælp din skraldemand


Klinisk risikoaffald


Kompostdeklaration


Sikkerhedspjece


Tømningsordning for bundfældningstanke


Undergrundscontainere


Undergrundscontainere - tilmelding


Takstblad 2022


Gebyrblad 2023.