×

Affaldsguides, pjecer m.m.


Takstblad 2024


Gebyrblad 2024


Gebyrblad virksomheder 2024


Affaldsguiden 2024


Klimaregnskab 2021


Hjælp din skraldemand


Sikkerhedspjece


Affald fra sommerhuse


Byggeaffald - hjælpeskema


Byggeaffald - vejledning


Håndbog om kompost


Kompostdeklaration


Klinisk risikoaffald


Tømningsordning for bundfældningstanke


Undergrundscontainere


Undergrundscontainere - tilmelding


Information om sortering - Enfamilieboliger


Indretningstips


Sorteringsvejleding


Information om sortering - Fællesbebyggelse


Sorteringsvejledning på dansk, engelsk og tysk


Vejledning til åbning af miljøkassen


Information om sortering - Sommerhuse


Positivlisten