×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77

Affaldsguides, pjecer m.m.


Affaldsguiden 2023


Takstblad 2023


Gebyrblad 2023


Klimaregnskab 2021


Hjælp din skraldemand


Sikkerhedspjece


Affald fra sommerhuse


Affaldsguide til kommunale institutioner


Byggeaffald - hjælpeskema


Byggeaffald - vejledning


Håndbog om kompost


Kompostdeklaration


Klinisk risikoaffald


Tømningsordning for bundfældningstanke


Undergrundscontainere


Undergrundscontainere - tilmelding