×
Telefonen er i dag åben fra 10-13 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 10-13 : 87 59 77 77

Affaldsguides, pjecer m.m.


Affaldsguiden 2023


Takstblad 2023


Gebyrblad 2023


Gebyrblad virksomheder 2023


Klimaregnskab 2021


Hjælp din skraldemand


Sikkerhedspjece


Affald fra sommerhuse


Byggeaffald - hjælpeskema


Byggeaffald - vejledning


Håndbog om kompost


Kompostdeklaration


Klinisk risikoaffald


Tømningsordning for bundfældningstanke


Undergrundscontainere


Undergrundscontainere - tilmelding


Information om sortering - Enfamilieboliger


Indretningstips


Sorteringsvejleding


Information om sortering - Fællesbebyggelse


Sorteringsvejledning på dansk, engelsk og tysk


Vejledning til åbning af miljøkassen


Information om sortering - Sommerhuse