×

Hvem er vi

Reno Djurs har siden 1996 været Norddjurs og Syddjurs Kommuners fælles affaldsselskab. Vi stræber efter at være et af Danmarks mest effektive affaldsselskaber, som leverer ydelser af høj kvalitet til lave priser, og har store ambitioner for både miljø og arbejdsmiljø.

Reno Djurs består af i alt ca. 50 medarbejdere, som står for:

  • Affaldsordninger for alle private husstande, sommerhuse og virksomheder på Djursland
  • 9 genbrugsstationer på Djursland og Anholt
  • Behandlingsanlægget i Glatved, hvor vi tager imod næsten alle typer affald
  • Indsamlingsordninger for klinisk risikoaffald
  • Tømningsordninger for bundfældningstanke, olie- og benzinudskillere, fedtudskillere og samletanke.

Ud over at varetage driftsopgaver vedrørende håndtering af affald fra husholdninger og virksomheder, varetager Reno Djurs opgaver vedrørende affaldsplanlægning, virksomhedsrådgivning, formidling/skoletjeneste og affaldsforebyggelse i kommunale institutioner.

Hvile-i-sig-selv-princippet

Som offentlig forsyningsvirksomhed arbejder Reno Djurs efter hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at selskabet hverken skal give overskud eller underskud. Indtægterne kommer fra gebyrer for de ydelser, Reno Djurs tilbyder. Gebyrerne dækker alene de faktiske omkostninger.