×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77
Besøg af klasse

Skoler

Er klassen for eksempel i gang med et undervisningsforløb omkring miljø og affald, kan undervisningen gøres nærværende med et besøg hos Reno Djurs eller et besøg hos jer af Reno Djurs’ affaldsforebygger og formidler.

Læs om vores tilbud herunder.

Skoleskrald – få besøg af en affaldsekspert (indskoling)

I får besøg af Reno Djurs’ affaldsforebygger og formidler, der sammen med eleverne gennemfører en affaldsindsamling på skolens grund. Klassen modtager et flot diplom for indsatsen.

Vi undersøger:

  • Hvilke typer affald kan man finde på skolens grund, og hvor meget?
  • Hvorfor ligger det der, og hvad kan man gøre for at undgå det?
  • Hvordan påvirker det dyr og natur, når affald smides?
  • Hvor lang tid tager det for forskellige affaldstyper at blive nedbrudt i naturen?

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 1,5 timer

Praktisk info og sikkerhed:
Reno Djurs’ affaldsforebygger og formidler medbringer alt udstyr til aktiviteten (handsker, affaldssække, sikkerhedsveste og vægt til vejning af affaldet). Da aktiviteten foregår udendørs, skal eleverne være klædt på efter vejret.

Forberedelse: 
I kan som forberedelse grave forskellige typer affald ned på afmærkede steder på skolens grund (for eksempel et æbleskrog, en sodavandsdåse og en plastikpose). Efter 2-3 uger graves affaldet op, og I undersøger om det er blevet nedbrudt – hvad er, hvad er ikke? I kan dokumentere det med fotos og film.

I kan også få tilsendt aktivitetshæftet ’Affald – før, nu og i fremtiden’. Hæftet henvender sig til 0.-6. årgang, og for indskolingen fungerer det typisk godt at læse fortællingerne højt, mens eleverne farvelægger tegningerne i hæftet.

Alle vores tilbud er gratis, og vi afholder også omkostninger til bustransport for alle undervisningsinstitutioner på Djursland. 

Rundvisninger på genbrugsstationerne afholdes tirsdag-fredag mellem kl. 10 og 12:30

Besøg genbrugsstationen (Indskoling og mellemtrin)

Med et besøg på genbrugsstationen får eleverne et indblik i hverdagen på en rigtig arbejdsplads, hvor der hver dag arbejdes den vigtige opgave at sikre at affaldet sorteres og giver størst mulig værdi.

Vores uddannede pladspersonale tilpasser rundvisningen til aldersgruppen. For de mindste er der fokus på affaldssorteringen derhjemme og hvorfor affald ikke må ende i naturen.
For mellemtrinnet introduceres temaer som farligt affald, elektronikaffald og deponering.

Som lærer er du meget velkommen til at deltage aktivt i rundvisningen med spørgsmål til eleverne, og bidrage med din viden. Rundvisningen kan ved behov desuden tilpasses et aktuelt tema I arbejder med. Skriv dine eventuelle ønsker i bookingforespørgslen.

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 1 time

Praktisk info: 
Da rundvisningen udelukkende foregår udendørs, skal I sørge for at være klædt på til vejret. Har I brug for buskørsel til genbrugsstationen, betaler Reno Djurs bussen for alle undervisningsinstitutioner på Djursland. I booker selv bussen, og sender regningen til os.

Sikkerhed: 
Da genbrugsstationen er en arbejdsplads, gælder følgende regler under besøget:

  • Alle skal bære sikkerhedsvest (udleveres)
  • Rundvisningen foregår i samlet flok (der kan være trafik på pladsen)
  • Det ikke tilladt at hænge på containerne. Både af sikkerhedsmæssige årsager, og fordi der kan være olie på containerne, som ikke går af tøjet igen.

Forberedelse: 
Som forberedelse kan I benytte jer af ressourcerne der ligger under Mere viden om affald. (LINK) I kan også benytte jer af ’Styr på affaldet’-læringssættet, som udleveres ved opstart af den nye affaldsordning for kommunale institutioner (læs mere om ordningen og undervisningsmaterialet her). (LINK)
Desuden kan I få tilsendt et klassesæt af aktivitetshæftet ’Affald – før, nu og i fremtiden’. Hæftet henvender sig til 0.-6. årgang, og kan differentieres i forhold til klassetrin. 
I er også velkomne til at medbringe affald fra skolen (ikke dagrenovation), som sorteres og afleveres i de rette containere under besøget.

Alle vores tilbud er gratis, og vi afholder også omkostninger til bustransport for alle undervisningsinstitutioner på Djursland. 

Rundvisninger på genbrugsstationerne afholdes tirsdag-fredag mellem kl. 10 og 12:30

Besøg deponeringsanlægget i Glatved (udskoling)

Et besøg på deponeringsanlægget i Glatved giver eleverne indblik i, hvordan en moderne og højtkontrolleret ”losseplads” fungerer, samt hvorfor der i dag stadig er behov for at deponere nogle affaldstyper, til trods for at vi som samfund har fokus på at genbruge og genanvende mest muligt.’

Besøget består af en rundvisning til fods eller i bus (efter ønske og vejrforhold), eventuelt kombineret med et fagligt oplæg og diskussion i Reno Djurs’ formidlingsbygning i Glatved, hvor der er udsigt over anlægget.

Som lærer er du meget velkommen til at deltage aktivt i rundvisningen med spørgsmål til eleverne, og bidrage med din viden. Rundvisningen kan ved behov desuden tilpasses et aktuelt tema I arbejder med. Skriv dine eventuelle ønsker i bookingforespørgslen.

Fag: Biologi, samfundsfag

Varighed: 2 timer

Praktisk info: 
Da rundvisningen udelukkende foregår udendørs, skal I sørge for at være klædt på til vejret. Har I brug for buskørsel til genbrugsstationen, betaler Reno Djurs bussen for alle undervisningsinstitutioner på Djursland. I booker selv bussen, og sender regningen til os.

Sikkerhed: 
Deponeringsanlægget er en arbejdsplads med tung trafik, og derfor gælder følgende regler under besøget:

  • Alle skal bære sikkerhedsvest (udleveres)
  • Rundvisningen foregår i samlet flok, og vi færdes kun på veje og stier.

Forberedelse: 
Det er en god idé at beskæftige jer med emnet som forberedelse til besøget. Har I behov for sparring fx indenfor et specifikt underemne, er I velkomne til at tage kontakt.

Alle vores tilbud er gratis, og vi afholder også omkostninger til bustransport for alle undervisningsinstitutioner på Djursland. 

Rundvisninger på genbrugsstationerne afholdes tirsdag-fredag mellem kl. 10 og 12:30

Jagten på Råstofferne (udskoling)

Spillet ’Jagten på råstofferne’ sætter fokus på, hvilke råstoffer, der indgår i daglige forbrugsvarer, som f.eks. elevernes mobiltelefoner, hvorfor lige netop disse råstoffer bruges, hvor de kommer fra, hvordan de udvindes, hvordan der ikke er ubegrænsede mængder af dem og hvordan jagten på råstoffer og udvinding af råstoffer har betydning for såvel internationalt samarbejde som udviklingen af samfund.
 
Spillet gennemføres ude på jeres skole, og består af et brætspil, viden på plancher, forsøgsopstillinger i undervisningslokalet, og opgaver, der skal løses på smartphone eller tablet.

Vi leverer og afhenter spillet hos jer. Udfyld bookingformularen nedenfor, og angiv ønske til leverings- og afhentningstidspunkt.

Lærervejledning

Fag: Geografi / samfundsfag / fysik / kemi

Varighed: ca. 3 timer (+ forberedelse)

Booking

Skriv ønske til dato og tidspunkt i feltet herunder (angiv gerne flere muligheder). Skal tilbuddet tilpasses et særligt forløb, beskriv da også gerne dette. Vi vender tilbage til dig snarest muligt.