×
Telefonen er i dag åben fra 10-13 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 10-13 : 87 59 77 77

Privatlivspolitik

1 Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik") beskriver, hvordan Reno Djurs indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller benytter vores hjemmeside, ("hjemmesiden").
Hvis du kontakter os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik.
Når vores ydelser er rettet mod erhvervsdrivende, er de oplysninger vi behandler, derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.
Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.
Reno Djurs er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Reno Djurs kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 7.
Vi benytter cookies på hjemmesiden bl.a. for at optimere din brug af hjemmesiden, hvilket er beskrevet i vores cookiepolitik.                      

2 Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål

2.1 Når du besøger hjemmesiden
På renodjurs.dk bruger vi cookies til at føre statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Vi holder øje med, hvilke sider der er mest besøgt, hvilke webbrowsere der anvendes osv. Som analyseværktøjer anvender vi Google Analytics. Via disse værktøjer opsamler vi statistik om, hvordan brugerne anvender sitet.

 • Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Ved hjælp af cookies registrerer vi følgende, som benyttes til at udarbejde statistik:

 • Din IP-adresse
 • Oplysning om, hvilken computer eller enhed du anvender
 • Oplysninger om, hvilken webbrowser du anvender
 • Hvordan du er kommet til renodjurs.dk – eksempelvis via Google
 • Hvilke sider på renodjurs.dk, du besøger
 • Hvor lang tid dit besøg på renodjurs.dk varer


Desuden benytter vores hjemmeside et Facebook feed, hvor Facebook sætter en cookie på brugeren pc, dermed er det potentielt muligt for Facebook at sammenstille disse data med din profil. Du kan læse privatlivspolitikken for Facebook her:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

2.1.1 Hvad er en cookie?
En cookie er en passiv datafil, som websitet gemmer på din computer, smartphone eller tablet med det formål, at websitet kan genkende dig næste gang, du besøger siden. Cookies kan ikke indeholde virus eller lignende programmer.

Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at informere om dem i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

2.2 Når du tilmelder dig SMS eller mailservice
Vi indsamler oplysninger om din e-mailadresse eller mobilnummer.

 • Formålet er at kunne sende generel information omkring tømningstidspunktet eller ændringer hertil i forbindelse med forhindringer ved sne, nedbrud osv.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (”interesseafvejningsreglen”).

2.3 Når du bestiller eller modtager en ydelse hos os
Vi indsamler oplysninger om dit navn (og evt. den virksomhed du repræsenterer), adresse, telefonnummer, oplysninger om, hvilke ydelser, du bestiller eller modtager som led i de regulativfastsatte ordninger, leveringstidspunkt og -måde. Herudover modtager vi fra kommunerne grundejeroplysninger til brug for udsendelse af information og fakturaer for de regulativfastsatte ydelser, der leveres af Reno Djurs.

 • Formålet med denne behandling er, at vi kan levere den aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale, vi har indgået med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Herudover er formålet at afregne gebyrer og takster for de leverede ydelser.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (”interesseafvejningsreglen”). Herudover at kunne opkræve gebyrer og takster i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser herom.

2.4    Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer (og evt. hvilken virksomhed du repræsenterer) samt dit spørgsmål.

 • Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (”interesseafvejningsreglen”).

2.5    Når du repræsenterer en leverandør
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

 • Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (”interesseafvejningsreglen”).

2.6    Når du søger en stilling
Ved ansættelse gemmer vi din ansøgning i løbende år plus 5 år. Ved afslag gemmer vi din ansøgning i løbende måned op til 12 måneder.

2.7    Når du besøger vores genbrugsstationer
Vi anvender videoovervågning på vores genbrugspladser. I den forbindelse behandler vi overvågningsmaterialet og nummerpladeregistrering. Den registrerede er oplyst om videoovervågningen via skiltning på pladsen med henvisning til denne privatlivspolitik.

 • Formålet med behandlingen er kriminalitetsforbyggende foranstaltninger af hensyn til beskyttelsen af de besøgende og ansatte, samt med det formål at kunne fakturere kunder.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (”samfundsinteresse”) og artikel 6, stk. 1, litra b (”opfyldelse af en kontrakt”).

3 Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelandsoverførsler
Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de regulativfastsatte ydelser/ydelser du bestiller.
Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Reno Djurs er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

4 Sletning af dine personoplysninger

 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler, aftaler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til SMS/mail service slettes, når du ønsker dette.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med videoovervågning slettes efter 30 dage. Dette gælder medmindre oplysningerne anvendes til fakturering. Er dette tilfældet, vil oplysningerne blive slettet, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

5 Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

5.1 Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til renodjurs@renodjurs.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

5.2 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.3 Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, hvis vi ikke har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

5.5 Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

5.6 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til, at vi sletter din tilmelding til vores sms-/mailservice.

5.7 Retten til at klage
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6 Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

7 Kontaktoplysninger
Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at skrive til renodjurs@renodjurs.dk

8 Ændringer i privatlivspolitikken
Såfremt vi foretager ændringer i Privatlivspolitikken, vil den nye version af Privatlivspolitikken være tilgængelig på hjemmesiden.