×

Privatlivspolitik

Vi er dataansvarlig – Hvordan kontakter du os?
Reno Djurs I/S
Nymandsvej 11, 8444 Balle
CVR.: 20217472
Telefon: 87 59 77 77
E-mail: renodjurs@renodjurs.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Unitas ApS
CVR nr.: 40978089
Lyshøjen 12
8520 Lystrup
E-mail: GDPR@unitas.consulting 


1. Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik") beskriver, hvordan Reno Djurs indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller benytter vores hjemmeside. Hvis du kontakter os som privatperson, herunder i forbindelse med besvarelsen af forespørgsler eller jobansøgninger, vil der ligeledes ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik. Når vores ydelser er rettet mod erhvervsdrivende, er de oplysninger vi behandler, derfor primært om den virksomhed, du repræsenterer.
Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder. Reno Djurs er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Reno Djurs kan ske via kontaktoplysningerne anført ovenfor.                    

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål
Nedenfor beskrives overordnet hvilke persondata, vi behandler, hvad enten de er stillet til rådighed af dig selv, indsamlet via offentlige registre eller indsamlet igennem referencer, samt under hvilket formål og behandlingsgrundlag vi behandler oplysningerne.

2.1 Kundedata
Som følge af Reno Djurs’ aktiviteter i forbindelse med affaldshåndtering indsamles der i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen informationer, herunder persondata, omkring ejerforholdene på de adresser, hvor Reno Djurs har ansvaret for renovationen og affaldsløsninger. Oplysningerne indhentes blandt andet gennem offentlige registrer.
Vi supplerer data i vores egne systemer med oplysninger omkring dine affaldsordninger, herunder også oplysninger om tømninger og evt. særlige adgangsforhold. For privatpersoner gælder det ligeledes, at vi indhenter CPR-numre til brug i forbindelse med overdragelse af udeståender til inddrivelse via SKAT og digital kommunikation med borgerne via Digital Post.
Formålet med indsamling og behandling af data er for at kunne levere, udføre og fakturere den affaldshåndtering, som vi er ansvarlig for.
Som led i dette behandler vi følgende typer personoplysninger:
•    Navn
•    Adresse
•    CPR-nummer
•    E-mail (ved henvendelser)
•    Telefonnummer (ved henvendelser)

Behandlingsgrundlag: 
Reno Djurs indsamler og opbevarer dine personoplysninger af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1, litra e.

2.2 Når du besøger hjemmesiden
På renodjurs.dk bruger vi nødvendige cookies for at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere, hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

2.2.1 Hvad er en cookie?
En cookie er en passiv datafil, som websitet gemmer på din computer, smartphone eller tablet med det formål, at websitet kan genkende dig næste gang, du besøger siden. Cookies kan ikke indeholde virus eller lignende programmer.

Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at informere om dem i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

2.3 Når du tilmelder dig SMS eller mailservice
Vi indsamler oplysninger om din e-mailadresse eller mobilnummer.
Formålet er at kunne sende generel information omkring tømningstidspunktet eller ændringer hertil i forbindelse med forhindringer ved sne, nedbrud osv.
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

2.4 Når du bestiller eller modtager en ydelse hos os
Vi indsamler oplysninger om dit navn (og evt. den virksomhed du repræsenterer), adresse, telefonnummer, oplysninger om, hvilke ydelser du bestiller eller modtager som led i de regulativfastsatte ordninger, leveringstidspunkt og -måde. Herudover modtager vi fra kommunerne grundejeroplysninger til brug for udsendelse af information og fakturaer for de regulativfastsatte ydelser, der leveres af Reno Djurs.
Formålet med denne behandling er, at vi kan levere de aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale, vi har indgået med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere. Herudover er formålet at afregne gebyrer og takster for de leverede ydelser.
Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Derudover udfører Reno Djurs opgaver i samfundets interesse, hvorfor behandlingen ligeledes hjemles i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (”samfundsinteresse”). Sidst kan Reno Djurs behandle dine oplysninger for at kunne opkræve gebyrer og takster i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser herom. Derfor behandles personoplysninger også med hjemmel i en retlig forpligtigelse, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

2.5 Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer (og evt. hvilken virksomhed du repræsenterer) samt dit spørgsmål.
Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (”samfundsinteresse”).

2.6 Når du repræsenterer en leverandør
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.
Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (”kontrakt”).

2.7 Når du søger en stilling
Når du søger om et job hos Reno Djurs, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.

Formål med behandlingen: Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Reno Djurs.

Reno Djurs kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:
•    Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer.
•    Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag, fx karakterudskrifter.
•    Relevant information der er offentligt tilgængeligt på internettet og sociale medier (fx Facebook og LinkedIn), herunder særligt information om tidligere ansættelsesforhold, aktiviteter, kompetencer, performance og generel fremtræden.
•    Resultater af personlighed- og færdighedstests, hvis du gennemfører sådanne.
•    Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere som du har angivet i din ansøgning, eller som du har givet samtykke til, at vi kan kontakte.
•    Helbredsoplysninger, hvis den stilling, du har søgt, stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold.
•    Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Behandlingsgrundlag:
Reno Djurs behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
•    Hos Reno Djurs baseres behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning med hjemmel i hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, første led.
•    Samtykke: I de tilfælde, hvor vi ønsker at indhente referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere, som du ikke har angivet som referencer i din ansøgning. Hvis vi kontakter disse, gør vi det kun, hvis vi har fået dit samtykke hertil, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis den stilling, du har søgt, undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold vil vi – efter konkret vurdering – behandle personoplysningerne for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c.

2.7    Når du besøger vores genbrugsstationer
Vi anvender videoovervågning på vores genbrugspladser. I den forbindelse behandler vi overvågningsmaterialet og nummerpladeregistrering. Den registrerede er oplyst om videoovervågningen via skiltning på pladsen med henvisning til denne privatlivspolitik.
Formålet med behandlingen er kriminalitetsforbyggende foranstaltninger af hensyn til beskyttelsen af de besøgende og ansatte, samt med det formål at kunne fakturere erhvervskunder.
Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (”samfundsinteresse”).

3. Modtagere af personoplysninger
Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de regulativfastsatte ydelser/ydelser du bestiller.
Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som Reno Djurs er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

4. Overførsler til tredjelande
Vi bestræber os generelt på at opbevarer dine data inden for Den Europæiske Union (EU). I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande uden tilsvarende databeskyttelseslove. Disse overførsler vil kun finde sted, når det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik, eller som krævet af gældende lovgivning. 
Vi træffer passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet under sådanne overførsler. Disse foranstaltninger omfatter brugen af standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen, eller indhentning af dit udtrykkelige samtykke. Det kan ligeledes omfatte overførsler til tredjelande, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

4 Sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, sletter eller anonymiserer vi dem sikkert.
Under rekrutteringsprocessen opbevarer vi dine personoplysninger i en rimelig periode for at vurdere din ansøgning. Når rekrutteringsprocessen er afsluttet, sletter vi din ansøgning og relaterede data.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler, aftaler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til SMS/mail service slettes, når du ønsker dette ved at trække dit samtykke tilbage.
Oplysninger indsamlet i forbindelse med videoovervågning slettes efter 30 dage. Dette gælder medmindre oplysningerne anvendes til fakturering (nummerpladeregistrering).

6. Samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage eller foretage ændringer i behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i denne privatlivspolitik.
Bemærk, at tilbagetrækning af dit samtykke ikke påvirker lovligheden af nogen behandling, der er udført før tilbagetrækningen. Det påvirker heller ikke behandlingen af dine personoplysninger baseret på andre lovlige hjemler, såsom overholdelse af juridiske forpligtelser eller udførelse af opgaver i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

7. Automatiske afgørelser
Reno Djurs foretager ikke automatiske afgørelser i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. 

8. Dine rettigheder
Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

8.1 Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til renodjurs@renodjurs.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

8.2 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

8.3 Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, hvis vi ikke har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

8.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

8.5 Retten til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.  Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

9. Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

10. Klagemuligheder
Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at skrive til renodjurs@renodjurs.dk.
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

11. Ændringer i privatlivspolitikken
Såfremt vi foretager ændringer i Privatlivspolitikken, vil den nye version af Privatlivspolitikken være tilgængelig på hjemmesiden.