×
Affaldsbeholdere

Selvbetjening

Se eller ret din ordning på 
Min side.


Betalingsservice

Tilmeld din regning til PBS:
Betalingsservice

 

 

Se også

Dine affaldsbeholdere

Reno Djurs henter 10 typer affald, som husstanden sorterer fra. Det er:
 

  • Mad- og restaffald
  • plast, mad- og drikkekartoner samt glas og metal
  • Papir, pap og tekstilaffald
  • Farligt affald

 
Læs om ordningerne og udlevering af poser herunder

Helårsboliger

Hver husstand har som standard tre 240 liters beholdere og en rød kasse. Det er muligt at ændre beholderstørrelse og få tømt restaffald/madaffald hver uge mod betaling. Se eller ret din ordning her

Beholdere:
Mad- og restaffald
Tømmes hver 2. uge

Der kan vælges ugetømning, hvor prisen er den dobbelte af prisen for 14-dagestømning.

Ændring i tømningsfrekvens kan højst ske 2 gange årligt, og ændringen skal ske for en periode af mindst 6 måneder.

Plast, mad- og drikkekartoner samt glas og metal
Tømmes hver 3. uge

Papir, pap og tekstilaffald
Tømmes hver 4. uge

Rød kasse
Kassen er til farligt affald. Når den er fyldt, stilles den på en af beholderne før tømning. Den kan også byttes eller afleveres på genbrugsstationen.

Kompostbeholder
Husstande med kompostbeholder kan fortsat bruge den. Frugt, grøntsager, kaffe, te, pasta, potteplanter og små mængder haveaffald bliver til næringsrig kompost, som kan bruges til jordforbedring.

Poser:
Der uddeles op til 200 poser til madaffald og 15 poser til tekstilaffald pr. bolig og sommerhus om året. Bind den sidste pose på håndtaget af beholderen, så lægger skraldemanden nye poser.

Sommerhuse

Hvert sommerhus har som standard tre 240 liters beholdere. Det er muligt at ændre beholderstørrelse og tømningsordning for restaffald/madaffald. Se eller ret din ordning her

Mad- og restaffald
Tømmes hver 2. uge. I vinterhalvåret er der mulighed for tømning hver 4. uge. Der er mulighed for tømning hver uge om sommeren.

Sommerhus rest-/madordninger - Sommerhus 2024
 

Sommerhalvåret
(1. april - 30. september)
Vinterhalvåret
(1. oktober - 31. marts)

Ordning 20

Hver 14. dag

 

Hver 4. uge

Ordning 20 +

Hver 14. dag *)

 

Hver 4. uge

Ordning 26

Hver 14. dag

 

Hver 14. dag

Ordning 26 +

Hver 14. dag *)

 

Hver 14. dag

*) Ugetømning i 12 uger (i perioden: juni, juli og august).

Plast, mad- og drikkekartoner samt glas og metal
Tømmes hver 3. uge om sommeren og hver 6. uge resten af året.

Papir, pap og tekstilaffald
Tømmes hver 8. uge

Farligt affald
Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen.

Kompostbeholder
Kompostbeholdere kan fortsat bruges. Frugt, grøntsager, kaffe, te, pasta, potteplanter og små mængder haveaffald bliver til næringsrig kompost, som kan bruges til jordforbedring.

Poser:
Der uddeles op til 200 poser til madaffald og 15 poser til tekstilaffald pr. bolig og sommerhus om året. Bind den sidste pose på håndtaget af beholderen, så lægger skraldemanden nye poser.

Fællesbebyggelser

Der er opstillet beholdere til de forskellige typer affald ved fællesbebyggelser. Der er klistermærker med tydelige symboler på alle beholdere.

Restaffald
Det affald, der er tilbage, når alt andet er sorteret fra til genbrug eller genanvendelse. Afleveres i pose – husk at binde knude på.

Madaffald
Skræller, skrog, madrester og te- og kaffeposer. Afleveres i grønne poser – husk at binde knude på.

Plast og mad- og drikkekartoner
Både blød og hård plast, fx bakker og plastflasker.
Mælke- yoghurt- og madkartoner.
De skal være tømt skrabet, men ikke vasket. Kan afleveres direkte i beholderen eller gerne i en pose.

Glas og metal
Glas er fx flasker, konservesglas, drikkeglas og glasskår.
Metal er fx dåser, bøtter og foliebakker samt løse metallåg.
De skal være tømt skrabet, men ikke vasket. Kan afleveres direkte i beholderen.

Papir, pap og tekstilaffald
Papir og pap er typisk aviser, reklamer, æsker og paprør. Det skal være rent og tørt.
Tekstilaffald er kasseret tøj, sengetøj og stofgardiner, der ikke kan genbruges – f.eks. en hullet trøje. Tekstilaffald skal i de røde poser, husstanden fik, da den nye sortering startede – husk at binde knude på.

Poser:
Reno Djurs leverer to gange årligt - i februar og august måned - 100 stk. grønne poser til madaffald i din postkasse. Hvis du ikke har flere grønne poser, kan du i stedet benytte en almindelig affaldspose.
Én gang årligt - i august måned - leverer Reno Djurs desuden 15 stk. røde plastposer til tekstilaffald i din postkasse. Hvis du ikke har flere røde poser, kan du i stedet benytte en almindelig gennemsigtig affaldspose.

Virksomheder

Virksomheder har pligt til at sortere affaldet og kan frit vælge renovatør. Reno Djurs tilbyder at hente restaffald, madaffald og genanvendeligt affald på samme vilkår som hos private husstande.
For genanvendeligt affald kan vi tilbyde en ordning, der svarer til en husstand.

Har virksomheden særlige behov for beholderstørrelse eller tømning, skal det aftales nærmere med Reno Djurs.

Der er særlige gebyrer for virksomheder. Se priserne her

Kommunale institutioner

Kommunale institutioner i Norddjurs og Syddjurs Kommune har pligt til at sortere affald på samme måde som private husstande.

Institutionerne betaler et årligt grundgebyr. Dertil kommer betaling for tømning af beholdere. Den er afhængig af antallet af beholdere, størrelsen og antallet af tømninger. Se priserne her

Institutionerne kan benytte genbrugsstationerne på Djursland.

Særlige ydelser

Reno Djurs tilbyder en række særlige ydelser. Disse omfatter blandt andet sæsontømning af 600 liters minicontainere, plastforing af containere, vask af beholdere, salg af miljøstativer m.m.

Sæsontømning er ideel til erhverv, der har sæsonbetonet erhverv som fx campingpladser, byggepladser eller andre steder, hvor der er behov for tømning af restaffald over en kortere periode.

Ved sæsontømning er det kun muligt at få opstillet 600 liters containere. Der betales et fast gebyr for opstillingen, et lejegebyr pr. container pr. måned samt et gebyr for det antal tømninger, der udføres. Det er muligt selv at vælge, hvor ofte containeren skal tømmes.

Brugere af 400 og 600 liters minicontainere, der ønsker at få foret disse med plastsække, kan vælge dette ved henvendelse til Reno Djurs.
 

Priser

Find priser for alle ordninger her.

Mål og data på affaldsbeholdere

 

140 liter beholder
Anvendes til restaffald eller papir og pap.
Højde: 102 cm. (håndtag slået ned)
Bredde: 52 cm. (bredeste sted)
Dybde: 73 cm. (inkl. håndtag)

Materiale: 100% genanv. polyethylen
140 liter beholder

240 liter beholder
Anvendes til restaffald eller papir og pap.
Højde: 102 cm. (håndtag slået ned)
Bredde: 70 cm. (bredeste sted)
Dybde: 86 cm. (inkl. håndtag)

Materiale: 100% genanv. polyethylen.

240 liter beholder

400 liter minicontainer
Anvendes til restaffald.
Højde: 128 cm. (inkl. håndtag)
Bredde: 104 cm. (inkl. håndtag)
Dybde: 81 cm.

Materiale: 100% genanv. polyethylen.

400 liter minicontainer

 

600 liter minicontainer
Anvendes til restaffald eller papir og pap.
Højde: 134 cm (inkl. håndtag)
Bredde: 131 cm (inkl. håndtag)
Dybde: 81 cm

Materiale: 100% genanv. polyethylen.

600 liter minicontainer