×
Telefonen er i dag åben fra 9-12 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-12 : 87 59 77 77
Adgangsvej

Adgangsforhold til dine affaldsbeholdere

Hjælp din skraldemand med at gøre hans arbejde så sikkert og så let som muligt. Det kan du gøre ved at pakke støvende og ulækkert affald grundigt ind og ved at sikre gode adgangsforhold til din affaldsbeholder.

Hvis det på nogen måde er farligt for skraldemanden at hente og tømme din beholder, kan han lade den stå. I de aftaler, Reno Djurs laver med renovationsfirmaer om at hente og tømme beholdere, er det en forudsætning, at skraldemandens arbejdsforhold er i orden

Pak særligt affald ind

Aske og andet støvende affald
Bleer
Dyreefterladenskaber

Askende og støvende affald kan flyve rundt i luften, når beholderen tømmes og gå i luftvejene på skraldemanden.

Bleer og dyreefterladenskaber kan indeholde smitsomme bakterier og virus.

Derfor skal disse typer affald pakkes grundigt ind.

Sådan gør du

 • Læg affaldet i en kraftig plastpose.
 • Pres al luften ud af plastposen og bind en knude på posen.
 • Læg plastposen i affaldsbeholderen til restaffald.

Husk at aske og kul skal være helt afkølet, inden det pakkes ind.

Adgangsforhold for skraldemanden

Skraldemanden skal kunne komme til din affaldsbeholder uden større problemer. Sørg for, at følgende punkter er overholdt:

 • Udendørs beholdere skal stå på et plant og fast underlag (fliser, asfalt eller beton) med fri adgang for skraldemanden.
 • Beholderen skal stå med mindst 25 centimeters afstand til huse, træer og andre beholdere.
 • Adgangsvejen skal være jævn og fast.
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der skal være mindst 2 meters frihøjde.
 • Der må ikke være trapper og trin.
 • Adgangsvejen og pladsen omkring beholderen skal være oplyst og ryddet.
 • Om vinteren skal du rydde sne og salte eller gruse.
 • Døre eller låger skal kunne holdes fast i åben stilling.

Er der stigninger på din grund?

Ved stigninger større end 1:10 skal der anlægges trin til at gå på og dobbeltramper til at køre på.

Ved korte strækninger (under 5 meter) accepteres en stigning på op til 1:7, uden at der skal anlægges trin.

Tilkørselsforhold for skraldebilen

 • Tilkørselsvejen, der er vejen fra offentlig vej til holdepladsen for skraldebilen, er befæstet med mindst stabilt grus og er ved vintertide ryddet for sne.
 • Vejen er mindst 2,90 meter bred.
 • Frihøjden under grene og lignende hindringer er mindst 4,0 meter.
 • Der er en rimelig vendemulighed ved ejendommen. 

Reglerne om adgangs- og tilkørselsforhold er beskrevet nærmere i folderen 'Hjælp din skraldemand', som du finder under Affaldsguides, pjecer m.m.