×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77
Affaldsbeholdere

Affaldsordning 2023

Her kan du læse mere om baggrunden for den nye ordning

Klimaplan

Her kan du læse den politiske Christiansborg-aftale, som ligger til grund for den nye affaldsordning.

Hent Klimaplan (PDF)

Hensigtserklæring + bilag

På baggrund af Klimaplanen (se bilag 1) besluttede 4 østjyske affaldsselskaber at arbejde sammen om at gennemføre nye affaldsordninger. Hensigtserklæringen herom kan du læse her.

Hent Hensigtserklæring (PDF)

Hent bilag til hensigtserklæring (PDF)

Ny strømlinet affaldsordning

Her kan du læse de fire østjyske affaldsselskabers fælles anbefaling om nye affaldsordninger.

Hent Anbefaling (PDF)

Individuelle tilpasninger og optioner hos Reno Djurs - Anbefaling

De fire østjyske affaldsselskaber er enige om det meste; men der er også plads til forskelligheder. Her kan du læse om anbefalinger, der gælder for Reno Djurs.

Hent Individuelle tilpasninger (PDF)

Scenarier for ny genanvendelsesordning

Dette notat vurderer genanvendelsesprocent, klimabelastning og økonomi for tre forskellige modeller for indsamling.

Hent Scenarier for nye indsamlingsordninger (PDF)

Fordele og ulemper

Dette notat vurderer fordele og ulemper ved henholdsvis særskilt og kombineret indsamlet affald til genanvendelse.

Fordele og ulemper (PDF)

Fordele og ulemper - delrapport

Dette notat sammenfatter tre gennemførte projektaktiviteter:
-    Aktivitet 1: Erfaring fra andre selskaber/kommuner
-    Aktivitet 2: Erfaringer fra aftagere
-    Aktivitet 3: Markedsdialog

Hent Delrapport - Opsamling af aktivitet (PDF)

Baggrundsnotat i forhold til anbefalet fælles koncept

Dette notat redegør for de undersøgelser og vurderinger, som er gennemført i FARR-samarbejdet, og som ligger til grund for FARR-samarbejdets anbefaling af koncept.

Hent Baggrundsnotat (PDF)

Vurdering af drivmidler til renovationsbiler

Dette notat vurderer alternativer til traditionel diesel som drivmiddel i renovationsbiler.

Hebt Alternative drivmidler (PDF)