×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77
Nedgravede containere
  • Se tømningsdage
  • Bestil anden beholder
  • Tilmeld dig sms-løsning
  • Meld problemer osv.

Gå til Min Side

Undergrundscontainere

Reno Djurs tilbyder mulighed for undergrundscontainere til restaffald, papir og pap samt glas, flasker og dåser ved boligforeninger, ejerforeninger, sommerhusområder og lignende.

Reno Djurs skal altid tages med på råd inden etableringen for at sikre, at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten og placeringen lever op til gældende regler.

Undergrundscontainere til restaffald

Grundejer betaler alle omkostninger til indkøb og etablering af de nedgravede undergrundscontainere inklusive planlægning og arkitektrådgivning.

Containerne skal tilmeldes fast tømning hver uge eller hver 14. dag hos Reno Djurs, og grundejerne betaler efter størrelse og antal tømninger.

Undergrundscontainere til papir/pap og glas/flasker/dåser

Grundejer betaler alle omkostninger til indkøb, etablering og vedligeholdelse. Reno Djurs betaler for tømning og behandling. Containerne tømmes med faste intervaller, som Reno Djurs beregner efter behovet.

Reno Djurs kan betale et etableringstilskud til genbrugscontainere, hvis

  • Containerne er mindst 3 m3
  • Hver container benyttes af mindst 25 husstande
  • Undergrundscontainere til papir/pap og glas/flasker/dåser står sammen med undergrundscontainere til restaffald

Tilskuddet er på 15.000 kr. pr. container til papir og pap og 5.000 kr. pr. container til flasker, glas og dåser

Ordningen med undergrundscontainere til papir/pap og glas/flasker/dåser gælder kun private husstande.

Læs mere i folderen om undergrundscontainere og find tilmeldingsblanket her.