×
Telefonen er i dag åben fra 9-12 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-12 : 87 59 77 77
Lastbil tømningsordning

Tømningsordning for samletanke

Reno Djurs administrerer tømningsordningen for samletanke i Syddjurs Kommune.

Alle ejendomme i Syddjurs Kommune, som er registreret med en samletank, har pligt til at være med i ordningen. Samletanke skal tømmes efter behov, idet grundejeren bestiller tømning.

Tømning af samletanken skal bestilles ved Djursland Kloakservice på tlf. 86 33 46 77.

Tømning foretages senest 48 timer efter bestilling af tømningen.

Tømning samme dag som bestilling kan udføres mod tillæg (bestilling skal ske inden kl. 17.00).

Tømning lørdage, søndage og helligdage kan ske mod tillæg.

Efter tømningen afleverer entreprenøren en tømningsattest i postkassen med oplysninger om tømt mængde. Entreprenøren sørger for, at slammet bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde på miljøgodkendte behandlingsanlæg.