×

Bestilling af ekstra tømning?

NORVA24 Kloak- og Industriservice står for den praktiske opgave med tømning og kontrol af fedtudskilleranlæg.

Kontakt:

NORVA24 Kloak- og Industriservice
Korsgade 22
8500 Grenaa

Tlf.: 23 84 70 44

Fedtudskillere

Reno Djurs administrerer tømningsordningen for fedtudskilleranlæg i Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Alle grundejere, som har installeret et fedtudskilleranlæg, skal melde aktive udskillere til ordningen.

Alle udskilleranlæg tømmes mindst fire gange om året og kontrolleres hvert år. Ved tømningen bundtømmes og renses udskilleranlægget og der udarbejdes en kontrolrapport for hele anlægget. Ved kontrollen af udskilleranlægget sikres det, at udskilleren stadig er funktionsdygtig. Kopi af kontrolrapporten afleveres til grundejeren.

Fedt fra udskilleranlægget behandles på et miljøgodkendt biogasanlæg.

Grundejeren bestiller selv ekstra tømninger hos entreprenøren, og de kan også aftale tømning med faste mellemrum.

Kommunen kan efter en konkret vurdering meddele dispensation for de årlige tømninger og kontroller af udskilleranlæg eller ændre tømningsfrekvensen af anlæggene.