×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77

Om Reno Djurs I/S

Reno Djurs har siden 1996 været Norddjurs og Syddjurs Kommuners fælles affaldsselskab.
Vi stræber efter at være et af Danmarks mest effektive affaldsselskaber, som leverer ydelser af høj kvalitet til lave priser.

Affaldspyramiden er Reno Djurs’ ideal for håndteringen af affald. Vores vigtigste opgave er at sikre, at affaldet ender på det højest mulige niveau i pyramiden: jo mere vi forebygger og genbruger, jo mindre løber ned i bunden til energiudnyttelse og deponering.

Affaldspyramiden er Reno Djurs’ ideal for håndteringen af affald. Vores vigtigste opgave er at sikre, at affaldet ender på det højest mulige niveau i pyramiden: jo mere vi forebygger og genbruger, jo mindre løber ned i bunden til energiudnyttelse og deponering.
Reno Djurs består af i alt ca. 50 medarbejdere, som står for:

  • Affaldsordninger for alle private husstande, sommerhuse og virksomheder på Djursland
  • 9 genbrugsstationer på Djursland og Anholt
  • Behandlingsanlægget i Glatved, hvor vi tager imod næsten alle typer affald
  • Indsamlingsordninger for klinisk risikoaffald
  • Tømningsordninger for bundfældningstanke, olie- og benzinudskillere, fedtudskillere og samletanke.

Ud over at varetage driftsopgaver vedrørende håndtering af affald fra husholdninger
og virksomheder, varetager Reno Djurs opgaver vedrørende affaldsplanlægning, virksomhedsrådgivning, formidling/skoletjeneste og affaldsminimering i kommunale institutioner.