×
Telefonen er i dag åben fra 9-14 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-14 : 87 59 77 77

Redegørelse

Læs redegørelsen om selskabsledelse i Reno Djurs her.

Kodeks - god selskabsledelse

​​​​​DANVA, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker har i juli 2017 udgivet den fælles publikation ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber”.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Kodekset er udviklet med fokus på forsyningsselskaber under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen. Anbefalingerne kan ikke umiddelbart overføres på kommunalt ejede interessentskaber som Reno Djurs, eftersom ejernes styringsrelationerne over for disse selskaber er markant anderledes end for aktieselskaber.

Hvor selskaber i aktieselskabsformen pr. definition skal have armslængde til ejerkommunerne, er præcist det modsatte gældende for kommunale fællesskaber. Selskabsformen har med andre ord afgørende betydning for anbefalingernes relevans.