×
Telefonen er i dag åben fra 9-15:  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15: 87 59 77 77
Billede af affald

Kommunale institutioner

Styr på affaldet med sortering og forebyggelse

Som kommunal institution er det vigtigt at have styr på affaldet og fokus på affaldsforebyggelse. Derfor har Reno Djurs i samarbejde med Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune udviklet en ordning til kommunale institutioner, med målet om at Djurslands kommunale institutioner bliver frontløbere. Ordningen har til formål at genanvende så meget af affaldet som muligt, ligesom at ordningen skal være et fundament for at nedbringe affaldsmængderne.

Ordningen for kommunale institutioner omfatter:

  • Tilmelding til Reno Djurs’ indsamlingsordninger
  • Opsætning af indendørs sorteringsbeholdere til 6 slags affald
  • Udpegning af en affaldsansvarlig i hver enkelt institution, der sikrer et løbende fokus på sortering og forebyggelse af affald.

Disse 6 slags affald skal hver kommunale institution have indendørs sorteringsbeholdere til:

Sortering af 6 affaldstyper i kommunale institutioner

Ordningen indføres i et samarbejde mellem Reno Djurs, Kommunerne og de enkelte institutioner i 2021. I vil blive kontaktet, når vi kommer til jeres institution.

Hvad henter Reno Djurs, og hvad skal bringes?

For kommunale institutioner gælder samme indsamlingsordninger som for private husstande. Affald, der ikke hentes af Reno Djurs, skal afleveres på genbrugsstationerne eller i kuberne til glas og metal. Læs mere om Reno Djurs’ henteordninger her, og om regler og adgang til genbrugsstationerne her.

I 2023 indføres nye henteordninger, som også gælder for kommunale institutioner. Læs om den nye ordning her.

Hvordan kommer vores institution godt i gang?

Reno Djurs kontakter jer, når ordningen skal startes op i jeres institution, og hjælper jer godt i gang.

Læs også guiden til den nye affaldsordning i kommunale institutioner her.

Til skoler er der skræddersyet en opstartsguide med tips til både skoleleder, pædagogisk personale, den affaldsansvarlige samt teknisk servicepersonale. Denne guide kan downloades her.

Hvordan vejledes alle i institutionen om sorteringen?

Det er vigtigt, at det er tydeligt for alle i institutionen hvordan affaldet skal sorteres. Derfor kan I bestille plakater med eksempler på, hvad der må komme i de forskellige affaldsbeholdere.

Plakaterne kan bestilles gratis i plakatkvalitet (A3 eller A2), når Reno Djurs kommer til jeres institution.

Plakat til kommunale institutioner


Gælder den nye indsamlingsordning fra 2023 også for kommunale institutioner?

Ja. Den nye indsamlingsordning for de 10 affaldstyper, som indføres i 2023, kommer også til at gælde for kommunale institutioner. I får information og vejledning herom, når det nærmer sig.

Læs mere om den nye indsamlingsordning der indføres i 2023 her.

Leg og læring: materiale til skoler og daginstitutioner
Sorteringsplakater til skoler og daginstitutioner:

Til skoler og daginstitutioner har vi illustrerede plakater med tegninger af affald, børnene kender fra deres hverdag. Plakaterne kan bestilles, når vi kommer til jeres institution.

Plakat til skoler og daginstitutionerFarligt affald-plakat til skoler og daginstitutioner
 
Læringssæt til skoler: Styr på affaldet

Alle skoler modtager et ’Styr på affaldet’-læringssæt, som har leg, bevægelse og dialog i fokus til forskellige alderstrin.
Læringssættet indeholder:

  • 'Flaskehalsen peger på'-spilleplade, der øger elevernes materialekendskab, når de skal på opdagelse i klassen for at finde forskellige materialer.
  • 'Ressourcers vej fra råstof til genanvendelse'-kort med billeder og tekst, som skal sammensættes og præsenteres for de andre i klassen.
  • 'Dilemmakort' om affald, som skaber dialog om gode affaldsvaner og om de sværere emner; hvad gør du for eksempel, hvis du ser din kammerat smide sit affald i skolegården?

Styr på affaldet - læringssæt

 
Rim og skralde-rap til børnehaver

Alle børnehaver modtager et fysisk eksemplar af ’Rappeskralde-bogen’, som handler om anden ’Rappeskralde’, der møder Freja på 5 år og resten af børnehaven på tur. Bogen tager de gode affaldsvaner helt ned i børnehøjde.

Rappeskraldebogen