×
Adgang uden for åbningstid i Feldballe

Få adgang uden for åbningstid i Grenaa og Feldballe

På Grenaa og Feldballe Genbrugsstation kan du som privatperson eller erhvervsdrivende aflevere affald alle dage fra kl. 6.00 til 21.00 via nummerpladeaflæsning og overvåget selvbetjening. Genbrugsstationernes bemandede åbningstid ændres ikke.

Ordningen er gratis for privatpersoner. Virksomheder skal betale 200 kr. ekskl. moms per besøg. Læs mere her.

Vær opmærksom på følgende betingelser

 • Din adgang til genbrugsstationerne er personlig og må ikke overdrages til andre. Luk kun dig selv ind og ud på pladsen.
 • Dit ophold på genbrugsstationerne uden for bemandet åbningstid bliver videoovervåget, og registreringsnummeret på dit køretøj bliver registreret.
 • Affaldet skal sorteres korrekt. Læs om sortering her.
 • Farligt affald (olie, maling og kemikalier) modtages ikke, når genbrugsstationen er ubemandet.
 • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du kontakte vagten på 24 24 05 06. Reno Djurs tager forbehold for tekniske problemer, der betyder, at ordningen i perioder vil være ude af drift.
 • Reno Djurs har lov til at sende mig relevante beskeder på mail og SMS, som vedrører evt. ændringer, driftsforstyrrelser, adgange o.l.
 • Gi’-det-videre-containerne er åbne, men det er ikke tilladt at tage ting i øvrige containere.
 • Færdsel sker på eget ansvar. Vi gruser og salter kun i normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr.
 • Vær opmærksom på den tunge trafik på genbrugsstationerne ved containertømning m.m., som foregår uden for normal åbningstid. 
 • Hvis dit besøg på genbrugsstationerne kræver oprydning eller rengøring, vil du modtage en faktura på den tid, vi har brugt på at rydde op/gøre rent efter dig. Du vil blive faktureret minimum 300 kr. inkl. moms.
 • Reno Djurs kan til enhver tid inddrage din mulighed for at benytte genbrugsstationen uden for bemandet åbningstid, hvis du overtræder betingelserne for brugen af genbrugsstationen.
 • Betingelserne for brugen af den udvidede åbningstid, kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre sig.

Tilmelding

For at benytte Grenaa og Feldballe Genbrugsstation uden for normal åbningstid skal du tilmelde dig ordningen, og i den forbindelse gennemføre en sorteringstest. Ved tilmelding accepterer du betingelserne samt vilkårene for videoovervågning og anvendelse af data.

Tilmeld dig her.