×
Telefonen er i dag åben fra 9-15 :  87 59 77 77
Telefonen er i dag åben
fra 9-15 : 87 59 77 77
Adgang uden for åbningstid i Feldballe

Få adgang uden for åbningstid i Feldballe

På Feldballe genbrugsstation kan du som privatperson eller erhvervsdrivende aflevere affald alle dage fra kl. 6.00 til 21.00 via nummerpladeaflæsning og overvåget selvbetjening. Genbrugsstationens bemandede åbningstid ændres ikke.

Ordningen er gratis for privatpersoner. Virksomheder skal være tilmeldt abonnementsordning. Læs mere her.

Vær opmærksom på følgende betingelser

 • Din adgang til pladsen er personlig og må ikke overdrages til andre. Luk kun dig selv ind og ud på pladsen
 • Dit ophold på genbrugspladserne uden for bemandet åbningstid bliver videoovervåget, og registreringsnummeret på dit køretøj bliver registreret.
 • Affaldet skal sorteres korrekt. Læs om sortering her 
 • Farligt affald (olie, maling og kemikalier) modtages ikke, når genbrugsstationen er ubemandet
 • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du benytte dig af pladsernes nødtelefon eller ringe på 24 24 05 06. Reno Djurs tager forbehold for tekniske problemer, der betyder, at ordningen i perioder vil være ude af drift.
 • Reno Djurs har lov til at sende mig relevante beskeder på mail og SMS som vedrører evt. ændringer, driftsforstyrrelser, adgange ol.
 • Gi’ det videre-containerne er åbne, men det er ikke tilladt at tage ting i øvrige containere
 • Færdsel sker på eget ansvar. Vi gruser og salter kun i normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr
 • Vær opmærksom på den tunge trafik på pladserne ved containertømning m.m., som foregår uden for normal åbningstid. 
 • Hvis dit besøg på genbrugspladserne kræver oprydning eller rengøring, vil du modtage en faktura på den tid, vi har brugt på at rydde op/gøre rent efter dig. Du vil blive faktureret minimum kr. 300 inkl. moms.
 • Reno Djurs kan til enhver tid inddrage din mulighed for at benytte genbrugspladsen uden for bemandet åbningstid, hvis du overtræder betingelserne for brugen af pladsen.
 • Betingelserne for brugen af den udvidede åbningstid, kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre sig.

Tilmelding

For at benytte Feldballe Genbrugsstation uden for normal åbningstid skal du tilmelde dig ordningen, og i den forbindelse gennemføre en sorteringstest. Ved tilmelding accepterer du betingelserne samt vilkårene for videoovervågning og anvendelse af data, samt følgende vilkår:

Tilmeld dig her.