×

Erhverv

Alle virksomheder skal sortere affald, så mest muligt kan genanvendes, og det ikke-genanvendeligt affald kan sendes til forbrænding eller deponering.

Reno Djurs’ services
Virksomheder er forpligtet til at benytte den kommunale dagrenovationsordning for restaffald, som varetages af Reno Djurs. Derudover kan virksomheden benytte sig af:

- Reno Djurs’ 9 genbrugsstationer på Djursland og Anholt
- Behandlingsanlægget i Glatved
- Ordning for klinisk risikoaffald
- Ordninger for bundfældningstanke, fedtudskillere, olie- og benzinudskillere samt samletanke.

Anmeldepligt
Visse affaldstyper skal anmeldes til Kommunen. Det gælder bygge- og anlægsaffald, samt farligt affald, herunder klinisk risikoaffald. Læs mere under ’Byggeaffald’ og ’Farligt affald’.