Du er her

Tømningsordning for samletanke

Reno Djurs administrerer tømningsordningen for samletanke i Syddjurs Kommune.

Alle ejendomme i Syddjurs Kommune, som er registreret med en samletank, har pligt til at være med i ordningen. Samletanke skal tømmes efter behov, idet grundejeren bestiller tømning.

Tømning foretages inden 48 timer efter bestilling af tømningen.

Tømning samme dag som bestilling kan udføres mod tillæg (bestilling skal ske inden kl. 17.00).

Tømning lørdage, søndage og helligdage kan ske mod tillæg.

Efter tømningen afleverer entreprenøren en tømningsattest i postkassen med oplysninger om tømt volumen. Entreprenøren sørger for, at slammet bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde på miljøgodkendte behandlingsanlæg.

Hvem tømmer?

Djursland Kloak-Service ApS

Den praktiske opgave med tømning af samletankene har været i EU-licitation og efterfølgende er Djursland Kloakservice ApS udpeget til at varetage arbejdet.

Oplever du problemer med tømning, skal du kontakte:

Djursland Kloak-Service ApS
Abildgårdsvej 10
8570 Trustrup
Tlf.: 86 33 46 77