Du er her

Ofte stillede spørgsmål om tanke

Hvornår skal min bundfældningstank (septiktank) tømmes?

Bundfældningstanke ved helårshuse og helårsbeboede sommerhuse tømmes 1 gang årligt. Bundfældningstanke ved sommerhuse tømmes en gang hvert andet år. Ved at kontakte Reno Djurs eller Djursland Kloak Service på tlf. 86 33 46 77, kan du få oplyst et cirka tidspunkt for næste tømning.

 

Min samletank er fuld – hvad gør jeg?

Tømning af samletanke i Syddjurs Kommune skal bestilles direkte ved entreprenøren – Djursland Kloak-Service ApS – på tlf. 86 33 46 77.

 

Hvad koster det at få tømt samletanken?

Se priser her.

 

Hvor tit skal min bundfældningstank tømmes?

Bundfældningstanke ved helårshuse og helårsbeboede sommerhuse skal tømmes 1 gang årligt. Bundfældningstanke ved sommerhuse skal tømmes en gang hvert andet år.

 

Hvorfor skal min bundfældningstank tømmes?

Bundfældningstanke skal tømmes for at undgå, at slammet løber videre ud i jorden, og bl.a. forurener grundvandet.

 

Kan jeg selv bestemme hvornår min bundfældningstank tømmes?

Nej. Det er kommunalt bestemt, at entreprenøren planlægger ruten hvorpå tankene tømmes. Hvis du ønsker en tømning udenfor ruten (op til 3 måneder før ordinær tømning), kan denne bestilles ved entreprenøren mod et gebyr. Udover dette gebyr, skal prisen for den ordinære tømning fortsat betales til Reno Djurs.

 

Kan jeg få årlig tømning af bundfældningstanken ved mit sommerhus?

Ja. Du skal blot kontakte Reno Djurs for at aftale dette.

 

Hvad koster det at få tømt bundfældningstanken?

Se priser her.

 

Hvad er forskellen mellem en samletank og en bundfældningstank?

En samletank er en lukket beholder, hvor vandet ikke kan løbe videre.

I en bundfældningstank, bundfældes slammet, og vandet løber videre over i en sivebrønd / sivedræn eller lignende.

 

Min tank blev ikke tømt da entreprenøren var her – hvad gør jeg?

Kontakt snarest muligt entreprenøren – Djursland Kloak Service - for at aftale et tidspunkt for tømning. De kan træffes på tlf. 86 33 46 77.

 

Der blev konstateret fejl ved min tank – hvad gør jeg?

Fejl på tanken skal snarest muligt, og inden næste tømning, udbedres af en autoriseret kloakmester.

 

Hvem skal jeg kontakte, når jeg har spørgsmål om tanke?

Kontakt enten Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77, Djursland Kloak Service på tlf. 86 33 46 77.

Hvis du har spørgsmål til hvad der er lovligt omkring tanke, skal du kontakte din kommune.

 

Det hele er stoppet til – hvad gør jeg?

Hvis du har en samletank, så kontakt Djurland Kloak-Service på tlf. 86 33 46 77.

Hvis du indenfor de næste 3 måneder skal have udført den ordinære tømning af bundfældningstanken, kan du bestille en fremskudt tømning ved Djursland Kloak Service på tlf. 86 33 46 77. Hvis der er længere tid til den ordinære tømning, skal du bestille et slamsugerfirma til at efterse og tømme dit anlæg.

 

Kan jeg få spulet mine rør eller tømt sivebrønden?

Ja. Hvis du ønsker det gjort i forbindelse med den ordinære tømning, skal det bestilles på forhånd ved entreprenøren. Afregningen sker direkte til entreprenøren.

 

Kan jeg få et præcist tidspunkt for tømning af bundfældningstanken?

Når du modtager varslingsbrevet (sendes typisk ca. 2 uger før tømning), har du mulighed at bestille, at du ringes op dagen inden tømningen finder sted. Det er muligt at oplyse det præcise tidspunkt for tømningen på forhånd.

 

Det lugter fra mit afløb – hvad kan det skyldes?

Der kan være mange årsager til dette. En hyppig årsag er en defekt vandlås. Kontakt en autoriseret kloakmester som kan hjælpe med afhjælpning af problemet.

 

Hvordan foregår en tømning af bundfældningstanken?

En normal tømning foregår ved, at entreprenøren suger alt indhold op af tanken. Herefter bliver indholdet afvandet i bilen, og vandet ledes retur i tanken. Når vandet ledes retur i tanken, spules siden samt t-rørene med rejektvandet. Det ledes vand tilbage til underkanten af udløbs t-rør. Når vandet er ledt tilbage i tanken, dannes der et skumlag på toppen. Efter et par dage, er dette skumlag omdannet til en regulær slamkage.

 

Hvorfor hældes der vand i tanken efter tømning?

Dels for at kørslen med slam reduceres, og dels for at grundejeren slipper for at skulle fylde tanken med dyrt drikkevand.