Du er her

Brugerundersøgelse

Reno Djurs gennemførte i november 2012 en omfattende brugerundersøgelse.

Brugerundersøgelsen omfattede dels grundejernes vurdering af affaldsordningerne rettet mod husstande og sommerhuse og dels chaufførers vurdering af anlægget i Glatved.

Brugerundersøgelse
I brugerundersøgelsen af affaldsordningerne blev der udsendt ca. 2.900 spørgeskemaer, og følgebreve til 10 forskellige brugere i 8 forskellige affaldsordninger. 1.092 personer har besvaret og returneret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på samlet set 38 %. Der er endvidere afgivet mange kommentarer og forbedringsforslag, hvilket også tyder på, at spørgeskemaerne er blevet positivt modtaget.

Helt generelt kan det konkluderes, at brugerne er rigtig godt tilfredse med Reno Djurs og de affaldsordninger der benyttes.

Se resultatet af hele brugerundersøgelsen her.