Du er her

Affaldsplan 2014 - 2024 for kommunerne i Reno Djurs I/S

Norddjurs og Syddjurs kommuner har vedtaget en ny fælles affaldsplan.

Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med Reno Djurs på baggrund af lovgivningen, og indeholder:

  • En kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunerne.
  • En målsætningsdel, der redegør for kommunernes overordnede målsætninger på affaldsområdet.
  • En 12-årig planlægningsdel med særlig fokus på de første seks år af planperioden.

Miljøvurdering
Syddjurs og Norddjurs kommune har afgjort, at affaldsplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer fordi affaldsplanen ikke medfører en væsentlig negativ indflydelse på miljøet.

Afgørelserne vedr. miljøvurdering kan ses og hentes her:


Planen er gældende for interessenterne i det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S: Norddjurs og Syddjurs kommuner.
Affaldsplanen har været i høring hos borgere, Miljøcenter Århus og interessentkommunerne.

Du kan læse en sammenfatning af
affaldsplanen her.

Den samlede affaldsplan kan læses her.