Du er her

Priser i Glatved

 
Kr./ton (ekskl. moms) Behandling Statsafgift I alt
Genanvendelse (1)
1. Haveaffald 190 0 190
2. Rent træaffald 240   240
Forbrændingsegnet (2)  
3. Småt brændbart 620 0 620
4. Stort brændbart 720 0 720
5. Landbrugsplast 875 0 875
6. Imprægneret træ 795 0 795
Deponeringsegnet affald   
7. Blandet 220 475 695
8. Mineralsk 240 475 715
9. Shredderaffald 250 475 725
Jord   
10. Ren jord 25 0 25
11. Forurenet jord 200 0 200
Specialbehandling   
12. Elektronikaffald 0 0 0
13. Fejlsorteret affald 925 0 925

 

Modtagekrav for affald leveret til Reno Djurs I/S i Glatved.

(1) Da Reno Djurs ikke må håndtere genanvendeligt erhvervsaffald, retter de angivne priser sig alene mod affald fra kommunale aktiviteter, primært affald modtaget på Reno Djurs’ egne genbrugsstationer.

(2) Den angivne takst gælder for affald afleveret på Reno Djurs I/S anlæg i Glatved. For affald afleveret på Aarhus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg gælder Aarhus Kommunes takster.

 

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på behandlingsanlægget i Glatved er netto 14 dage. Reno Djurs I/S yder kredit på maksimalt 200.000 kr. (inkl. affaldsafgifter, ekskl. moms) pr. kunde. Kreditten kan øges, hvis kunden stiller betryggende sikkerhed (bankgaranti eller lignende).

Ved forsinket betaling beregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser. RenoDjurs I/S er herudover berettiget til at opkræve et gebyr pr. påkrav/rykker.

 

Revideret 1. januar 2021.