Du er her

Olie- og benzinudskillere

Gebyrer for bundtømning af olie- og benzinudskiller
Udskillers totalvolumen

Liter
Tømningspris

(kr. pr. tømning ekskl. moms)
0 – 500 669,00
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 452,90

Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved udskillere over 500 liter.

Såfremt ejeren af udskilleranlægget selv efterfylder dette med rent vand ganges tømningsprisen med 1,1.

 

Gebyrer for toptømning af olie- og benzinudskiller
Udskillers totalvolumen

Liter
Tømningspris

(kr. pr. tømning ekskl. moms)
0 – 500 257,30
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 452,90

 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved udskillere over 500 liter.

 

Gebyrer for tømning af sand- eller slamfang
Udskillers totalvolumen

Liter
Tømningspris

(kr. pr. tømning ekskl. moms)
0 – 1000 720,60
Tillægspris pr. efterfølgende 1 m3 360,30
Pris for tømning af sandfang i forbindelse med tømning af olie- og benzinudskiller pr. m3 360,30

 Der afregnes proportionalt i forhold til tillægspriserne pr. efterfølgende m3 ved udskillere over 1.000 liter.

 

Revideret 1. januar 2021.