Du er her

Dagrenovation/grundgebyr

 

Gebyrer helårsboliger
Beholdertype og tømningshyppighed Forbrugsgebyr for restaffald Grundgebyr pr. boligenhed Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr
Kr. pr. år inkl. moms Kr. pr. år inkl. moms Kr. pr. år inkl. moms
140 l beholder 1 gang hver 14. dag 620,00 1.285,00 1.905,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.240,00 1.285,00 2.525,00
240 l beholder 1 gang hver 14. dag 762,00 1.285,00 2.047,00
240 l beholder 1 gang pr. uge 1.524,00 1.285,00 2.809,00
400 l beholder 1 gang hver 14. dag 1.273,00 1.285,00 2.558,00
400 l beholder 1 gang pr. uge 2.545,00 1.285,00 3.830,00
600 l beholder 1 gang hver 14. dag 1.592,00 1.285,00 2.877,00
600 l beholder 1 gang pr. uge 3.184,00 1.285,00 4.469,00

De viste grundgebyrer er inklusiv en stigning på 125,00 kr./husstand i 2019.

I grundgebyret for helårsboliger er inkluderet:

 • Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
 • Mulighed for en beholder til papir og pap, der tømmes hver måned uden yderligere omkostninger.
 • Mulighed for at få stillet en kompostbeholder til rådighed for hjemmekompostering af grønt affald uden yderligere omkostninger.
 • Pose på låget ordning - husstandsindsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Administration og information

 

Gebyrer sommerhuse
Beholdertype Antal tømninger om året *
23 30 32 39 52
Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr og moms.
140 liters spand 1.593,00 1.760,00 1.808,00 1.975,00 2.285,00
240 liters spand 1.719,00 1.924,00 1.983,00 2.188,00 2.569,00
400 liters minicontainer 2.171,00 2.513,00 2.611,00 2.954,00 3.590,00
600 liters minicontainer 2.453,00 2.882,00 3.004,00 3.433,00 4.229,00

* Der gøres opmærksom på at der gælder særlige forhold for Anholt, som kan ses i affaldsguiden for Anholt.

Grundgebyret for sommerhuse udgør 1.045,00 kr. pr. år inkl. moms og inkluderer:

 • Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Pose på låget ordning - husstandsindsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald
 • Administration og information

I nedenstående tabel vises, hvor ofte der tømmes i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.

 

Tømningsordninger for sommerhuse
Tømninger pr. år Sommer
Uge 14-39
Vinter
Uge 40-13
23 Hver 14. dag* Hver måned
30 Hver 14. dag* Hver 14. dag
32 Hver uge Hver måned
39 Hver uge Hver 14. dag
52 Hver uge Hver uge

* I juli og august (uge 27 til og med uge 34) tømmes dog hver uge

 

Forbrugsgebyr for restaffald, virksomheder og institutioner*
Beholdertype og tømningshyppighed Kr. pr. år inkl. moms
140 l beholder 1 gang hver 14. dag 620,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.240,00
240 l beholder 1 gang hver 14. dag 762,00
240 l beholder 1 gang pr. uge

1.524,00

400 l beholder 1 gang hver 14. dag 1.273,00
400 l beholder 1 gang pr. uge 2.545,00
600 l beholder 1 gang hver 14. dag 1.592,00
600 l beholder 1 gang pr. uge 3.184,00

* Hertil kommer et administrationsgebyr på 80,00 kr. inkl. moms pr. virksomhed, der er tilsluttet dagrenovationsordningen.

 

Undergrundscontainere

For restaffald skal undergrundcontainere tilmeldes fast tømning hver uge eller hver 14. dag.Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal tømninger og enhedsprisen for hver tømning. 

Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainer 

Beholderstørrelse

Omkostningselement

1,3 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

3 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

 4 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

5 m3

(kr. pr. år inkl. moms) 

Tømnings- og behandlingspris (kr. pr. tømning) 266,15 392,69 461,06 548,75
Tømnings- og behandlingspris ved 26 tømninger årligt (14 dags) 6.920,00 10.210 11.988,00 14.268,00
Tømnings- og behandlingspris ved 52 tømninger årligt (uge)

13.840,00

20.420 23.975,00 28.535,00

 

For restaffald, kan der ved nogle typer undergrundscontainere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der tillægges gebyret.

For ekstratømninger (udover planlagte uge- eller 14 dagestømninger) af undergrundscontainere til restaffald, der bestilles af grundejer, afregnes tømningen efter medgået tid med en timepris på 610 kr. i timen og behandlingsudgiften ved ekstratømninger beregnes på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholderype delt med 52.

 

Kommunale virksomheder og institutioner kan vælge tømning af papir hver måned til nedenstående priser:

Forbrugsgebyr for papir, kommunale virksomheder og institutioner
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
140 l spand 211,25
240 l spand 220,00
600 l. minicontainer 676,25

 

Sæsontømning af restaffald på campingpladser o.lign. i 600 liters minicontainere

Sæsontømning
  Kr. pr. år inkl. moms
Engangsgebyr for udbringning 407,50
Månedlig lejepris 43,75
Pris pr. tømning 90,00Foring af minicontainere


Brugere af 400 og 600 liters minicontainere, der ønsker at få disse foret med plastsække, kan vælge dette ved henvendelse til Reno Djurs I/S. Der er 2 metoder med 2 priser.

 • Minicontainere fores med plastsække af skraldemanden ved hver tømning. Tillægspris herfor er 11 kr. ekskl. moms pr. tømning, svarende til 286 kr. ekskl. moms pr. år ved 14. dages tømning og 572 kr. ekskl. moms pr. år ved ugetømning.
 • Minicontainere fores med plastsække af brugeren selv. Ruller med plastsække leveres af skraldemanden til brugeren. Der er 52 sække i en rulle – det vil sige 2 års forbrug for minicontainere i 14. dages-tømning og et års forbrug for minicontainere i ugetømning. Prisen for en rulle med 52 sække er 360 kr. ekskl. moms.

 


Vask af beholdere

 • Vask af tohjulet spand: 187,50 kr. inkl. moms.
 • Vask af minicontainer: 237,50 kr. inkl. moms.

 


Specialafhentning

De brugere, der ikke kan eller har etableret adgangsforhold, således at entreprenøren kan overholde Arbejdstilsynets krav, skal eventuelt have afhentet affaldet som specialafhentning.

Ved specialafhentning skal entreprenøren lade afhentningen foregå med særligt materiel/særlige metoder, der kan tilgodese de arbejdsmiljømæssige krav. Entreprenøren skal i øvrigt opfylde samme krav, der er gældende ved normalafhentning.

Specialafhentninger afregnes efter særlige enhedspriser afgivet ved licitationen.

Tillæg pr. tømning for specialafhentning
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
Sæk 163,75
140 l spand 196,25
240 l spand 196,25
400 l. minicontainer 236,25
600 l. minicontainer 236,25Salg af udstyr

Private hustande, virksomheder og sommerhuse kan købe affaldsudstyr hos Reno Djurs I/S. Priserne, der inkluderer moms samt levering på adressen, er således:

Udstyr
Type Kr. inkl. moms og levering
140 liters beholder til restaffald eller papir 625,00
240 liters beholder til restaffald eller papir 625,00
400 liters minicontainer til restaffald eller papir 1.700,00
600 liters minicontainer til restaffald eller papir 1.975,00
Køkkenspand 7 l 30,00
Kompostbeholder leveret til f.eks. sommerhuse, virksomheder og institutioner (inkl. køkkenspand) 500,00

 

Ved forsinket betaling beregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser. RenoDjurs I/S er herudover berettiget til at opkræve et gebyr pr. påkrav/rykker.

 

Revideret 1. januar 2019.