Du er her

Dagrenovation/grundgebyr

 

Gebyrer helårsboliger
Beholdertype og tømningshyppighed Forbrugsgebyr for restaffald Grundgebyr pr. boligenhed Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr
Kr. pr. år inkl. moms Kr. pr. år inkl. moms Kr. pr. år inkl. moms
140 l beholder 1 gang hver 14. dag 813,00 1.517,00 2.330,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.626,00 1.517,00 3.143,00
240 l beholder 1 gang hver 14. dag 953,00 1.517,00 2.470,00
240 l beholder 1 gang pr. uge 1.906,00 1.517,00 3.423,00
400 l beholder 1 gang hver 14. dag 1.390,00 1.517,00 2.907,00
400 l beholder 1 gang pr. uge 2.780,00 1.517,00 4.297,00
600 l beholder 1 gang hver 14. dag 1.398,00 1.517,00 2.915,00
600 l beholder 1 gang pr. uge 2.795,00 1.517,00 4.312,00

Grundgebyret for helårsboliger for 2021 er inklusiv et investeringsbidrag på 125 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms.

I grundgebyret for helårsboliger er inkluderet:

 • Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
 • Mulighed for en beholder til papir og pap, der tømmes hver 4. uge uden yderligere omkostninger
 • Mulighed for at få stillet en kompostbeholder til rådighed for hjemmekompostering af grønt affald uden yderligere omkostninger.
 • Pose på låget ordning - husstandsindsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Administration og information

 

Gebyrer sommerhuse
Beholdertype Antal tømninger om året *
23 30 32 39 52
Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr og moms.
140 liters spand 1.940,00 2.158,00 2.222,00 2.441,00 2.847,00
240 liters spand 2.064,00 2.320,00 2.395,00 2.651,00 3.127,00
400 liters minicontainer 2.451,00 2.824,00 2.932,00 3.306,00 4.001,00
600 liters minicontainer 2.457,00 2.833,00 2.941,00 3.317,00 4.016,00

* Der gøres opmærksom på at der gælder særlige forhold for Anholt, som kan ses i affaldsguiden for Anholt.

Grundgebyret for sommerhuse udgør 1.221,00 kr. pr. år inkl. moms og inkluderer:

 • Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
 • Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
 • Pose på låget ordning - husstandsindsamling af batterier, sparepærer og småt elektronikaffald
 • Administration og information

I nedenstående tabel vises, hvor ofte der tømmes i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.

 

Tømningsordninger for sommerhuse
Tømninger pr. år Sommer
Uge 14-39
Vinter
Uge 40-13
23 Hver 14. dag* Hver måned
30 Hver 14. dag* Hver 14. dag
32 Hver uge Hver måned
39 Hver uge Hver 14. dag
52 Hver uge Hver uge

* I juli og august (uge 27 til og med uge 34) tømmes dog hver uge.

 

Forbrugsgebyr for restaffald, virksomheder og institutioner*
Beholdertype og tømningshyppighed Kr. pr. år inkl. moms
140 l beholder 1 gang hver 14. dag 813,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.626,00
240 l beholder 1 gang hver 14. dag 953,00
240 l beholder 1 gang pr. uge

1.906,00

400 l beholder 1 gang hver 14. dag 1.390,00
400 l beholder 1 gang pr. uge 2.780,00
600 l beholder 1 gang hver 14. dag 1.398,00
600 l beholder 1 gang pr. uge 2.795,00

* Hertil kommer et administrationsgebyr på 90,00 kr. inkl. moms pr. virksomhed, der er tilsluttet dagrenovationsordningen.

 

Undergrundscontainere

For restaffald skal undergrundcontainere tilmeldes fast tømning hver uge eller hver 14. dag.Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal tømninger og enhedsprisen for hver tømning. 

Tømnings- og behandlingsgebyr for undergrundscontainer 

Beholderstørrelse

Omkostningselement

1,3 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

2 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

3 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

 4 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

5 m3

(kr. pr. år inkl. moms)

Tømnings- og behandlingspris (kr. pr. tømning) 248,15 303,42 376,42 456,83 536,79
Tømnings- og behandlingspris ved 26 tømninger årligt (14 dags) 6.452,00 7.889,00 9.787,00 11.877,50 13.956,50
Tømnings- og behandlingspris ved 52 tømninger årligt (uge)

12.904,00

15.778,00 19.574,00 23.755,00

27.913,00

 

For restaffald, kan der ved nogle typer undergrundscontainere anvendes engangsposer til foringer (hvor der er større risiko for perkolat – f.eks. ved restauranter). I disse tilfælde er der en meromkostning 50 kr. pr. tømning til denne, der tillægges gebyret.

For supplerende tømninger (i særlige tilfælde) samt fast tømning 2 gange ugentligt fastsættes gebyret pr. tømning på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med 52.

Undergrundcontainere til restaffald tilmeldes normalt fast tømning hver uge eller hver 14. dag. For andre tømmeplaner, der på forhånd er fastlagt af Reno Djurs, beregnes gebyret efter det faktiske antal tømninger. Gebyret pr. tømning af undergrunds-containere til restaffald beregnes i disse tilfælde som gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholdertype delt med 52.

For akutte ekstratømninger efter tilkald (udover planlagte tømninger) af undergrundscontainere til restaffald, der bestilles af grundejer, afregnes tømningen efter medgået tid med en timepris 947 kr. inkl. moms i timen, og behandlingsudgiften ved sådanne ekstratømninger beregnes på grundlag af gebyret for helårlig ugetømning af den pågældende beholderype delt med 52.

 

Kommunale virksomheder og institutioner kan vælge tømning af papir hver måned til nedenstående priser:

Forbrugsgebyr for papir, kommunale virksomheder og institutioner
Beholdertype Kr. pr. år inkl. moms
140 l spand 273,00
240 l spand 274,00
600 l. minicontainer 489,00
1100 l minicontainer 909,00
3 m3 undergrundscontainer 2.275,00
4 m3 undergrundscontainer 2.470,00
5 m3 undergrundscontainer 2.665,00

De ovenstående priser i skemaet er baseret på den standardmæssige tømning hver 4. uge.

For tømning af papir/pap hyppigere end hver 4. uge beregnes gebyret forholds-mæssigt ud fra det årlige gebyr ved 13 tømninger/år delt med 13 og ganget med det faktiske årlige antal tømninger.

Sæsontømning af restaffald på campingpladser o.lign. i 600 liters minicontainere

Sæsontømning
  Kr. pr. år inkl. moms
Engangsgebyr for udbringning 416,00
Månedlig lejepris 45,00
Pris pr. tømning 91,00


Foring af minicontainere


Brugere af 400 og 600 liters minicontainere, der ønsker at få disse foret med plastsække, kan vælge dette ved henvendelse til Reno Djurs I/S. Der er 2 metoder med 2 priser.

 • Minicontainere fores med plastsække af skraldemanden ved hver tømning. Tillægspris herfor er 11 kr. ekskl. moms pr. tømning, svarende til 286 kr. ekskl. moms pr. år ved 14. dages tømning og 572 kr. ekskl. moms pr. år ved ugetømning.
 • Minicontainere fores med plastsække af brugeren selv. Ruller med plastsække leveres af skraldemanden til brugeren. Der er 52 sække i en rulle – det vil sige 2 års forbrug for minicontainere i 14. dages-tømning og et års forbrug for minicontainere i ugetømning. Prisen for en rulle med 52 sække er 360 kr. ekskl. moms.

 


Vask af beholdere

 • Vask af tohjulet spand: 465,00 kr. inkl. moms.
 • Vask af minicontainer: 465,00 kr. inkl. moms.

 


Specialafhentning

De brugere, der ikke kan eller har etableret adgangsforhold, således at entreprenøren kan overholde Arbejdstilsynets krav, skal eventuelt have afhentet affaldet som specialafhentning.

Ved specialafhentning skal entreprenøren lade afhentningen foregå med særligt materiel/særlige metoder, der kan tilgodese de arbejdsmiljømæssige krav. Entreprenøren skal i øvrigt opfylde samme krav, der er gældende ved normalafhentning.

Specialafhentninger afregnes efter særlige enhedspriser afgivet ved licitationen.

Tillæg pr. tømning for specialafhentning
Beholdertype Kr. pr. tømning inkl. moms
140 l spand 220,00
240 l spand 220,00
400 l. minicontainer 220,00
600 l. minicontainer 220,00Salg af udstyr

Private hustande, virksomheder og sommerhuse kan købe affaldsudstyr hos Reno Djurs I/S. Priserne, der inkluderer moms samt levering på adressen, er således:

Udstyr
Type Kr. inkl. moms og levering
140 liters beholder til restaffald eller papir 625,00
240 liters beholder til restaffald eller papir 625,00
400 liters minicontainer til restaffald eller papir 1.700,00
600 liters minicontainer til restaffald eller papir 1.975,00
Køkkenspand 7 l 30,00
Kompostbeholder leveret til f.eks. sommerhuse, virksomheder og institutioner (inkl. køkkenspand) 500,00

 

Ved forsinket betaling beregnes rente i henhold til rentelovens bestemmelser. RenoDjurs I/S er herudover berettiget til at opkræve et gebyr pr. påkrav/rykker.

 

Revideret 1. januar 2021.