Du er her

Nyhedsarkiv

D. 23 april 2020

Reno Djurs har siden 2003 været certificeret efter flere internationale standarder for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Standarderne kræver, at vi er ambitiøse på de tre vigtige områder, og kan leve op til standardernes specifikke krav. Dette bliver hvert år vurderet af en såkaldt akkrediteret virksomhed, der gennemgår vores systemer og arbejde med en tættekam ved en audit.

Reno Djurs var derfor i dagene 20.-22. april 2020 under audit fra den akkrediterede virksomhed DNV GL for vurdering af, om Reno Djurs’ ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet lever op til standarderne, samt for at ”evaluere ledelsessystemets effektivitet mht. sikring af organisationens evne til at nå opstillede mål og opfylde relevante lov-, myndigheds- og kontraktkrav”.

Reno Djurs opnåede med godt resultat fortsat at være certificeret efter følgende standarder:

 • ISO 9001 (kvalitet)
 • ISO 14001 (miljø)
 • EMAS III  (miljø)
 • Konvertering fra OHSAS 18001 (der udgår) til ISO 45001 (arbejdsmiljø)
 • Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1193 (arbejdsmiljø)


Reno Djurs’ redegørelse for, hvordan vi arbejder med miljø, arbejdsmiljø og kvalitet kan læses her.

D. 15 april 2020

Det vil nu igen være muligt at afhente kompost på genbrugsstationerne i Grenå, Feldballe, Drammelstrup, Hornslet, Ryomgård og Ebeltoft.

Glesborg og Knebel modtager IKKE kompost i denne omgang, da der fortsat er brug for ekstra plads til haveaffaldet.

Vi følger situationen og vil løbende vurdere, om afhentning af kompost medfører uhensigtsmæssigt kødannelse til pladserne. 
Husk at medbringe egen skovl.

Med venlig hilsen
Reno Djurs

D. 29 marts 2020

Reno Djurs’ genbrugsstationer åbner igen tirsdag d. 31. marts 2020. Åbningen gælder både for private og erhverv. Åbningstiderne vil være som normalt.

Adgangsbegrænsning
Bemærk, at alle genbrugsstationerne vil have adgangsbegrænsning. Det skyldes myndighedernes vilkår om, at besøgende på genbrugsstationerne holder afstand til hinanden og til personalet, så det undgås, at der opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt.

Husk
… disse enkle regler i forbindelse med besøg på genbrugsstationen:

 • Hold 2 meters afstand til kunder og personale
 • Kom alene – lad børn, familie og venner blive hjemme
 • Husk handsker, redskaber og godt humør
 • Husk håndhygiejne – både før og efter dit besøg
 • Sortér dit affald hjemmefra

Overvej lige…
Vi forventer stor interesse for at besøge genbrugsstationerne. Som følge af adgangsbegrænsningen må der påregnes risiko for ventetid og bilkøer. Overvej derfor nøje, om du kan vente lidt endnu med at aflevere dit affald.

Vis hensyn og hav tålmodighed
Vi er glade for igen at kunne byde velkommen på genbrugsstationerne. Da vi som nævnt forventer en meget stor interesse for at besøge genbrugsstationerne, vil vi i al venlighed opfordre alle til at vise en god portion hensyn og tålmodighed.

Genbrugsstationernes åbningstider ses her.

Reno Djurs’ telefonservice er reduceret til tidsrummet kl. 10-13 på hverdage. Hvis du har behov for at kontakte Reno Djurs’ administration, opfordres du til sende en e-mail frem for at ringe. Vi vil bestræbe os på at svare hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Reno Djurs
renodjurs@renodjurs.dk

Opdateret den 30.03 kl. 10:00

D. 04 december 2019

 

Du kan læse takstbladet for 2020 her.

D. 20 august 2019

 

Udfasning af Stort- og Småt brændbart på alle genbrugsstationer starter 21. januar 2020

 

Omkring halvdelen af det affald, som i dag ender i Stort- eller Småt brændbart, vil kunne genbruges eller genanvendes, hvis det bliver sorteret rigtigt.
Derfor er det nu på tide, at vi siger farvel til brændbart og gør os endnu mere umage med at sortere.

Al begyndelse kan være svær, så derfor starter vi stille og roligt op med en enkelt genbrugsstation – genbrugsstationen i Ryomgård.
Når vi udfaser brændbart på de andre genbrugsstationer i starten af 2020, vil vi bygge videre på erfaringerne herfra.

Væk med den blandede sæk

Vi forventer, at du sorterer dit affald så godt som muligt hjemmefra. Når du ankommer på genbrugsstationen, står vi klar til at hjælpe, hvis der er noget, som du er i tvivl om. Har du ting som kan genbruges, skal de sættes i Gi’ det videre-området.
Herudover er det især pap, papir, træ, tekstiler, hård plastik og elektronik, som vi vil have fokus på at få sorteret fra, så det kan genanvendes. Når vi gør os umage og bruger de mere end 30 forskellige sorteringsmuligheder på genbrugsstationen, vil der kun være en mindre del af affaldet, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Til dét har vi lavet to nye fraktioner.

Containeren ”Rest efter sortering” kan bruges til f.eks.

 • Sammensatte materialer. Det kan f.eks. være ringbind, VHS-bånd og linoleums-gulve
 • Stærkt tilsølede materialer som f.eks. wrap og afdækningsplast
 • Materialer der (endnu) ikke kan genanvendes såsom tagpap, troltex og flamingo
 • Ukrudt som Bjørneklo og Japansk pileurt


Vær opmærksom på, at du fortsat ikke må aflevere dagrenovation (restaffald) på genbrugsstationen. Har du ekstra dagrenovationsaffald efter f.eks. en stor fest, kan du købe ekstra sække her, som du sætter ved din affaldsbeholder derhjemme.

Containeren ”Polstrede møbler” er til:

 • Sofaer
 • Lænestole
 • Spisestole (hvis det kun er sædet som er polstret, bør det pilles af så selve stolen kan komme til genanvendelse i Indendørs træ eller Jern og metal)
 • Madrasser
 • Tæpper mm.


Møbler af rent træ skal i containeren til Indendørs træ og møbler der kan genbruges direkte stilles i Gi’ det videre-området.

Vi glæder os til at hjælpe, så spørg endelig pladsmanden til råds.

TAK FORDI DU SORTERER!