Du er her

Nyhedsarkiv

D. 04 december 2019

 

Du kan læse takstbladet for 2020 her.

D. 03 december 2019

I forbindelse med indsamlingen omkring jul og nytår skal du være opmærksom på, at der kan forekomme forskydninger i den normale tømningsdag. Hvis du har behov for at vide, hvornår skraldemanden kommer til din ejendom, kan du se det i nedenstående skema.

Vær venligst opmærksom på, at tømningsdagene i tidligere Grenaa Kommune står nederst på siden.

Du er også velkommen til at kontakte os.

Der uddeles en ´Julesæk´ til restaffald inden jul. Julesækken medtages kun i forbindelse med den første afhentning af restaffald efter jul/nytår.

 

Anholt

Indsamling af RESTAFFALD - jul og nytår 2019-2020
Normal Tømningsdag: Indsamles:
Uge 52  
Tirsdag den 24. december Mandag den 23. december
Uge 1  
Tirsdag den 31. december Mandag den 30. december


Djursland (undtagen tidligere Grenaa Kommune) – ved Meldgaard

Indsamling af RESTAFFALD samt PAPIR & PAP - jul og nytår 2019-2020
Normal Tømningsdag: Indsamles:
Uge 52  
Mandag den 23. december Søndag 22. december
Tirsdag den 24. december Søndag den 22. december eller mandag den 23. december
Onsdag den 25. december Mandag den 23. december eller fredag den 27. december
Torsdag den 26. december Fredag den 27. december
Fredag den 27. december Lørdag den 28. december
Uge 1  
Mandag den 30. december Søndag 29. december 
Tirsdag den 31. december Søndag den 29. december eller mandag den 30. december
Onsdag den 1. januar Mandag den 30. december eller torsdag den 2. januar
Torsdag den 2. januar Torsdag den 2. januar eller fredag den 3. januar
Fredag den 3. januar Fredag den 3. januar

 

Tidligere Grenaa Kommune – ved Brdr. Fisker I/S

Indsamling af RESTAFFALD - jul og nytår 2019-2020
Normal tømningsdag: Indsamles:
Uge 51  
Torsdag den 19. december              Onsdag den 18. december (kun sommerhuse og ejendomme ved havnen)
Torsdag den 19. december Torsdag den 19. december
Fredag den 20. december Torsdag den 19. december
Uge 52  
Mandag den 23. december Søndag den 22. december
Tirsdag den 24. december Mandag den 23. december
Onsdag den 25. december Mandag den 23. december eller fredag den 27. december
Torsdag den 26. december Fredag den 27. december
Fredag den 27. december Fredag den 27. december
Uge 1  
Mandag den 30. december Søndag den 29. december
Tirsdag den 31. december Mandag den 30. december
Onsdag den 1. januar Mandag den 30. december eller torsdag den 2. januar 
Torsdag den 2. januar Torsdag den 2. januar
Fredag den 3. januar Fredag den 3. januar
   
Indsamling af PAPIR & PAP - jul og nytår 2019-2020
Normal tømningsdag: Indsamles:
Uge 51  
Fredag den 20. december Torsdag den 19. december
Uge 52  
Mandag den 23. december Fredag den 20. december
Tirsdag den 24. december Fredag den 20. december
Fredag den 27. december Fredag den 20. december
Uge 1  
Mandag den 30. december Fredag den 3. januar
Tirsdag den 31. december Fredag den 3. januar
Fredag den 3. januar Fredag den 3. januar
D. 20 august 2019

 

Udfasning af Stort- og Småt brændbart på alle genbrugsstationer starter 21. januar 2020

 

Omkring halvdelen af det affald, som i dag ender i Stort- eller Småt brændbart, vil kunne genbruges eller genanvendes, hvis det bliver sorteret rigtigt.
Derfor er det nu på tide, at vi siger farvel til brændbart og gør os endnu mere umage med at sortere.

Al begyndelse kan være svær, så derfor starter vi stille og roligt op med en enkelt genbrugsstation – genbrugsstationen i Ryomgård.
Når vi udfaser brændbart på de andre genbrugsstationer i starten af 2020, vil vi bygge videre på erfaringerne herfra.

Væk med den blandede sæk

Vi forventer, at du sorterer dit affald så godt som muligt hjemmefra. Når du ankommer på genbrugsstationen, står vi klar til at hjælpe, hvis der er noget, som du er i tvivl om. Har du ting som kan genbruges, skal de sættes i Gi’ det videre-området.
Herudover er det især pap, papir, træ, tekstiler, hård plastik og elektronik, som vi vil have fokus på at få sorteret fra, så det kan genanvendes. Når vi gør os umage og bruger de mere end 30 forskellige sorteringsmuligheder på genbrugsstationen, vil der kun være en mindre del af affaldet, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Til dét har vi lavet to nye fraktioner.

Containeren ”Rest efter sortering” kan bruges til f.eks.

  • Sammensatte materialer. Det kan f.eks. være ringbind, VHS-bånd og linoleums-gulve
  • Stærkt tilsølede materialer som f.eks. wrap og afdækningsplast
  • Materialer der (endnu) ikke kan genanvendes såsom tagpap, troltex og flamingo
  • Ukrudt som Bjørneklo og Japansk pileurt


Vær opmærksom på, at du fortsat ikke må aflevere dagrenovation (restaffald) på genbrugsstationen. Har du ekstra dagrenovationsaffald efter f.eks. en stor fest, kan du købe ekstra sække her, som du sætter ved din affaldsbeholder derhjemme.

Containeren ”Polstrede møbler” er til:

  • Sofaer
  • Lænestole
  • Spisestole (hvis det kun er sædet som er polstret, bør det pilles af så selve stolen kan komme til genanvendelse i Indendørs træ eller Jern og metal)
  • Madrasser
  • Tæpper mm.


Møbler af rent træ skal i containeren til Indendørs træ og møbler der kan genbruges direkte stilles i Gi’ det videre-området.

Vi glæder os til at hjælpe, så spørg endelig pladsmanden til råds.

TAK FORDI DU SORTERER!

D. 06 april 2019

I forbindelse med indsamlingen omkring forårets fri- og helligdage skal du være opmærksom på, at der kan forekomme forskydninger i den normale tømningsdag.

Har du behov for at vide, hvornår skraldemanden kommer til din ejendom, kan du se det i nedenstående skema. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os.

Vær venligst opmærksom på, at tømningsdagene i tidligere Grenaa Kommune står nederst på siden.

Djursland (undtagen tidligere Grenaa Kommune) – ved Meldgaard A/S

Restaffald  
Normal tømningsdag: Indsamles:
Bededag  
Torsdag den 16. maj Onsdag den 15. maj eller torsdag den 16. maj
Fredag den 17. maj (Bededag) Torsdag den 16. maj
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 30. maj (Kr.Himmelfartsdag) Onsdag den 29. maj eller fredag den 31. maj
   
Pinsen  
Mandag den 10. juni (2. pinsedag) Tirsdag den 11. juni
Tirsdag den 11. juni Tirsdag den 11. juni eller onsdag den 12. juni
   
Papir & pap  
Normal tømningsdag: Indsamles:
Bededag  
Tirsdag den 14. maj Mandag den 13. maj eller tirsdag den 14. maj
Onsdag den 15. maj Tirsdag den 14. maj eller onsdag den 15. maj
Torsdag den 16. maj Onsdag den 15. maj eller torsdag den 16. maj
Fredag den 17. maj (Bededag) Torsdag den 16. maj
   
Kristi Himmelfartsdag  
Tirsdag den 28. maj Mandag den 27. maj eller tirsdag den 28. maj
Onsdag den 29. maj Tirsdag den 28. maj eller onsdag den 29. maj 
Torsdag den 30. maj (Kr. Himmelfartsdag) Onsdag den 29. maj eller fredag den 31. maj
   
Pinsen  
Mandag den 10. juni Tirsdag den 11. juni
Tirsdag den 11. juni Tirsdag den 11. juni eller onsdag den 12. juni
Onsdag den 12. juni Onsdag den 12. juni eller torsdag den 13. juni
Torsdag den 13. juni Torsdag den 13. juni eller fredag den 31. juni


Tidligere Grenaa Kommune – ved Brdr. Fisker I/S

Restaffald  
Normal tømningsdag Tømmes
Bededag  
Fredag den 17. maj (Bededag) Torsdag den 16. maj
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 30. maj Onsdag den 29. maj eller fredag den 31. maj
   
Pinsen  
Mandag den 10. juni (2. pinsedag) Tirsdag den 11. juni
   
Papir & pap  
Bededag  
Fredag den 17. maj Torsdag den 16. maj
   
Kristi Himmelfartsdag  
Torsdag den 30. maj  
   
Pinsen  
Mandag den 10. juni (2. pinsedag) Fredag den 7. juni
Tirsdag den 11. juni Fredag den 7. juni