Du er her

Reno Djurs´ arbejde med miljø, arbejdsmiljø og kvalitet blåstemplet af DNV GL

Reno Djurs har siden 2003 været certificeret efter flere internationale standarder for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet. Standarderne kræver, at vi er ambitiøse på de tre vigtige områder, og kan leve op til standardernes specifikke krav. Dette bliver hvert år vurderet af en såkaldt akkrediteret virksomhed, der gennemgår vores systemer og arbejde med en tættekam ved en audit.

Reno Djurs var derfor i dagene 20.-22. april 2020 under audit fra den akkrediterede virksomhed DNV GL for vurdering af, om Reno Djurs’ ledelsessystem for miljø, arbejdsmiljø og kvalitet lever op til standarderne, samt for at ”evaluere ledelsessystemets effektivitet mht. sikring af organisationens evne til at nå opstillede mål og opfylde relevante lov-, myndigheds- og kontraktkrav”.

Reno Djurs opnåede med godt resultat fortsat at være certificeret efter følgende standarder:

  • ISO 9001 (kvalitet)
  • ISO 14001 (miljø)
  • EMAS III  (miljø)
  • Konvertering fra OHSAS 18001 (der udgår) til ISO 45001 (arbejdsmiljø)
  • Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1193 (arbejdsmiljø)


Reno Djurs’ redegørelse for, hvordan vi arbejder med miljø, arbejdsmiljø og kvalitet kan læses her.