Du er her

Farvel brændbart

 

Udfasning af Stort- og Småt brændbart på alle genbrugsstationer starter 21. januar 2020

 

Omkring halvdelen af det affald, som i dag ender i Stort- eller Småt brændbart, vil kunne genbruges eller genanvendes, hvis det bliver sorteret rigtigt.
Derfor er det nu på tide, at vi siger farvel til brændbart og gør os endnu mere umage med at sortere.

Al begyndelse kan være svær, så derfor starter vi stille og roligt op med en enkelt genbrugsstation – genbrugsstationen i Ryomgård.
Når vi udfaser brændbart på de andre genbrugsstationer i starten af 2020, vil vi bygge videre på erfaringerne herfra.

Væk med den blandede sæk

Vi forventer, at du sorterer dit affald så godt som muligt hjemmefra. Når du ankommer på genbrugsstationen, står vi klar til at hjælpe, hvis der er noget, som du er i tvivl om. Har du ting som kan genbruges, skal de sættes i Gi’ det videre-området.
Herudover er det især pap, papir, træ, tekstiler, hård plastik og elektronik, som vi vil have fokus på at få sorteret fra, så det kan genanvendes. Når vi gør os umage og bruger de mere end 30 forskellige sorteringsmuligheder på genbrugsstationen, vil der kun være en mindre del af affaldet, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Til dét har vi lavet to nye fraktioner.

Containeren ”Rest efter sortering” kan bruges til f.eks.

  • Sammensatte materialer. Det kan f.eks. være ringbind, VHS-bånd og linoleums-gulve
  • Stærkt tilsølede materialer som f.eks. wrap og afdækningsplast
  • Materialer der (endnu) ikke kan genanvendes såsom tagpap, troltex og flamingo
  • Ukrudt som Bjørneklo og Japansk pileurt


Vær opmærksom på, at du fortsat ikke må aflevere dagrenovation (restaffald) på genbrugsstationen. Har du ekstra dagrenovationsaffald efter f.eks. en stor fest, kan du købe ekstra sække her, som du sætter ved din affaldsbeholder derhjemme.

Containeren ”Polstrede møbler” er til:

  • Sofaer
  • Lænestole
  • Spisestole (hvis det kun er sædet som er polstret, bør det pilles af så selve stolen kan komme til genanvendelse i Indendørs træ eller Jern og metal)
  • Madrasser
  • Tæpper mm.


Møbler af rent træ skal i containeren til Indendørs træ og møbler der kan genbruges direkte stilles i Gi’ det videre-området.

Vi glæder os til at hjælpe, så spørg endelig pladsmanden til råds.

TAK FORDI DU SORTERER!