Du er her

Regler erhverv

Tilmelding til genbrugsstationerne 2021

Tilmelding til genbrugsstationen:

Klik her for Abonnementsordning

 

Tilmelding til genbrugsstationen:

Klik her for SMS-ordning

 

Du kan vælge at tilmelde din virksomhed til abonnementsordning, betaling pr. besøg-ordning, vægtordning eller alle ordninger.

Abonnementsordningen
Med abonnementsordningen kan du aflevere op til 2 tons affald på genbrugsstationerne om året. Du betaler et fast årligt gebyr på 790 kr. ekskl. moms for hvert køretøj, du tilmelder. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. Du kan aflevere op til 2 tons affald og 50 kg farligt affald knyttet til det enkelte køretøj du har tilmeldt ordningen, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

SMS-ordning
Med betaling pr. besøg-ordningen får du adgang til et enkelt besøg på en valgfri genbrugsstation. Du betaler 200 kr. ekskl. moms pr. besøg. Betaling skal ske via en mobiltelefon, du har tilmeldt på forhånd med dine betalingskortoplysninger. Pengene bliver trukket fra det tilmeldte betalingskort. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. For farligt affald er der en mængdebegrænsning på 10 kg pr. besøg.
 
Vægtordning
Med vægtordningen kan du aflevere ubegrænsede mængder affald på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år. Du betaler efter vægt – 925 kr. pr. ton ekskl. moms. Du må benytte køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. Tilmelding til vægtordningen foregår i vejerboden i Glatved.

Max. Emballagestørrelser for farligt affald:

Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationen:

 • Maling max. 30 liter.
 • Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter.


Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse.

 

LÆS MERE OM ORDNINGERNE HER

Abonnementsordning på genbrugsstationerne

 • Du må benytte alle Reno Djurs’ 9 genbrugsstationer på Djursland og Anholt.
 • Abonnementsordningen giver ikke adgang til Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved.
 • Køretøjer, der benyttes på genbrugsstationerne, skal være tilmeldt ordningen med registreringsnummer.
 • Ved tilmelding får du en mærkat til forruden af køretøjet.
 • Du må aflevere op til 2 tons affald fra din virksomhed pr. år knyttet til det enkelte køretøj, du har tilmeldt.
 • Farligt affald må højst udgøre 50 kg for hvert køretøj, du har tilmeldt (dog max 200 kg pr. virksomhed om året).
 • Du betaler et fast årligt beløb på 790 kr. ekskl. moms for hvert køretøj, du tilmelder.
 • Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer.
 • Kommer du med affald i et ikke-momsbelagt køretøj, betragter vi det som erhvervsaffald.
 • Har du brug for at pakke affaldet ind, skal det være i klare plastsække.

SMS-ordning på genbrugsstationerne

 • Du må benytte alle Reno Djurs’ 9 genbrugsstationer på Djursland og Anholt.
 • Du betaler 200 kr. ekskl. moms pr. besøg.
 • Betaling skal ske via SMS fra en mobiltelefon, du har tilmeldt på forhånd med dine betalingskortoplysninger.
 • Farligt affald må højst udgøre 10 kg pr. besøg (dog max 200 kg pr. virksomhed om året).
 • Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer.
 • Har du brug for at pakke affaldet ind, skal det være i klare plastsække.
 • Betaling pr. besøg-ordningen giver ikke adgang til Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved.

Betaling pr. besøg
Som alternativ til et årsabonnement kan virksomheder betale for et enkelt besøg på genbrugsstationerne. En engangsbillet koster 200 kr. ekskl. moms og giver adgang til et besøg inden for en time.

For at benytte denne ordning skal virksomheden være tilmeldt på forhånd. Ved tilmelding skal du oplyse hvilke mobiltelefonnumre, du ønsker tilmeldt, samt dine betalingskortoplysninger. Pengene bliver trukket fra det tilmeldte betalingskort.

Tilmelding
Tilmeld dig til betaling pr. besøg-ordningen øverst på siden.

Når du er tilmeldt, betaler du for engangsbilletten ved at sende en SMS, hver gang du besøger en genbrugsstation. Når du vil benytte genbrugsstationen, sender du en SMS til 1919 med genbrugsstationens kode. Du modtager en kvittering for din betaling af engangsbillet via SMS

Oversigt over koder for genbrugsstationer:

7071                    Grenaa Genbrugsstation
7072                    Ebeltoft Genbrugsstation
7073                    Feldballe Genbrugsstation
7074                    Knebel Genbrugsstation
7075                    Hornslet Genbrugsstation
7076                    Drammelstrup Genbrugsstation
7077                    Ryomgård Genbrugsstation
7078                    Glesborg Genbrugsstation
7079                    Anholt Genbrugsstation

Eksempel på SMS
Hvis du vil benytte Grenaa Genbrugsstation (kode 7071), sender du en SMS til 1919 med følgende indhold: "GP 7071". Husk et mellemrum mellem bogstaverne GP og kodetal.

Herefter modtager du en SMS som kvittering for betaling og adgang til genbrugsstationen.

Kvittering for 1 krone
Når du tilmelder virksomheden til SMS-betaling, tjekker systemet, om det kort, du har registreret, er gyldigt. Dette sker ved, at der bliver trukket et engangsbeløb på 1 krone (mindst mulige beløb), og du får derefter en e-mail med en kvittering om, at kortet er i orden.

For denne ene krone bliver virksomhedens kortoplysninger gemt i systemet, og det betyder, at du ikke behøver at indtaste kortoplysninger hver gang, du vil købe adgang til genbrugsstationen via SMS-løsningen.

Afmelding af mobiltelefon
Ønsker du at afmelde en mobiltelefon, så det ikke længere er muligt at købe engangsbillet fra den pågældende telefon, skal du sende en SMS til 1919 med følgende tekst: "GS (mellemrum) afmeld" fra den telefon, som ikke længere skal være tilmeldt.

Vægtordning på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved

 • Du kan benytte Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved.
 • Du må aflevere ubegrænsede mængder affald – dog højst 200 kg farligt affald pr. år.
 • Du skal tilmelde virksomheden på forhånd.
 • Når du ankommer til Erhvervsgenbrugsstationen, vejer vi køretøjet med affald.
 • Når du har afleveret affaldet, vejer vi igen køretøjet.
 • Du betaler 925 kr. pr. ton ekskl. moms.
 • Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer.
 • Har du brug for at pakke affaldet ind,
 • skal det være i klare plastsække.
Eksempel

For hvert køretøj, du tilmelder abonnementsordningen, kan du levere op til 2 tons affald pr. år og 50 kg farligt affald pr. år. Lovgivningen foreskriver dog, at virksomheder maksimalt kan aflevere i alt 200 kg farligt affald pr. år til genbrugsstationen (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

Tilmeldes 4 køretøjer
kan disse 4 køretøjer til sammen (2 tons knyttet pr. køretøj) aflevere op til 8 tons affald og 200 kg farligt affald pr. år.

Tilmeldes 6 køretøjer
kan disse 6 køretøjer til sammen (2 tons knyttet pr. køretøj) op til 12 tons affald og 200 kg farligt affald pr. år