Du er her

Affaldstyper - fakta og håndtering

 Nedenstående finder du en række faktaark, som giver en mere indgående beskrivelse af udvalgte affaldstyper. Hvor det skal hen, hvad virksomhederne skal være særlig opmærksomme på mm..

   
  GENEREL INFORMATION FOR VIRKSOMHEDER
   
  Ordning for virksomheder
 

Bygge- og anlægsaffald

   
   
  GENANVENDELIGT AFFALD
   
  Batterier og akkumulatorer
  Biler og varebiler
  Dæk
  Elektronikaffald
  Fortroligt papiraffald
  Glasemballage
  Have- og parkaffald
  Jern- og metalaffald, herunder metalemballager
  Madaffald
  Papir og pap
  Termoruder og planglas
  Træemballage
   
   
  AFFALD TIL ENERGIUDNYTTELSE
   
  Dagrenovationslignende affald
  Forbrændingsegnet affald
  Imprægneret træ
   
   
  AFFALD TIL DEPONI
   
  Affald til deponi
  Asbestholdigt affald
  PVC, blød og ikke-genanvendeligt
   
   
 

SÆRLIGT AFFALD

   
  Farligt affald
  Fedtudskiller
  Jord der skal flyttes
  Klinisk risikoaffald
  Olie- og benzinudskillere