Du er her

Undergrundscontainere

Undergrundscontainere

Reno Djurs tilbyder mulighed for, at der etableres nedgravede affaldsløsninger i form af undergrundscontainere til såvel restaffald, papir & pap og glas & flasker ved boligforeninger, ejerforeninger, sommerhusområder og lignende.

Reno Djurs skal altid tages med på råd inden etableringen for at sikre, at tilkørselsforholdene, affaldskapaciteten, placeringen m.v. er i overensstemmelse med kommunens regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Tilmeldingsblanket/aftaleseddel finder du her.

Læs mere om ordningen i ”Undergrundscontainere – Vejledning til etablering”, som du finder her.

 

Undergrundscontainere til restaffald

Grundejer afholder alle omkostninger til indkøb og etablering af de nedgravede undergrundscontainere inkl. planlægning, arkitektrådgivning m.v.. Når containerne er etableret og godkendt, tømmes disse af Reno Djurs mod betaling af forbrugsgebyr for tømning/behandling.

For restaffald skal containerne tilmeldes fast tømning hver uge eller hver 14. dag. Tømnings- og behandlingsgebyret beregnes efter det faktiske antal tømninger og enhedsprisen for hver tømning.

Se tømnings- og behandlingspriser for undergrundscontainere til restaffald her.

 

Undergrundscontainere til papir/pap og glas/flasker

Grundejer, boligforeningen, ejerforeningen eller grundejerforeningen skal som udgangspunkt selv afholde alle omkostninger til indkøb og etablering af de nedgravede undergrundscontainere inkl. planlægning, arkitektrådgivning, vedligeholdelse m.v.. Når containerne er etableret og godkendt tømmes disse af Reno Djurs I/S med en fast tømningsfrekvens efter behov. Det bemærkes, at ordningen ikke er gældende for erhverv.

Udgifter til tømning og behandling afholdes af Reno Djurs I/S.

I forbindelse med etableringen, der på forhånd skal være godkendt af kommunen og Reno Djurs I/S, yder Reno Djurs I/S et etableringstilskud, når containerne er leveret, etableret og klar til brug. Forudsætningen herfor er normalt, at containerne er mindst 3 m3, og at hver container mindst benyttes af 25 husstande samt at løsningen etableres i sammenhæng med undergrundscontainere til restaffald. Før udbetaling af etableringstilskuddet skal der medsendes dokumentation for købet af containerne.

Etableringstilskuddet (der udbetales én gang pr. container) udgør i 2017:

  • 15.000 kr. pr. container på mindst 3 m3 til papir og pap
  • 5.000 kr. pr. container på mindst 3 m3 til flasker, glas og dåser

 

 

 

 

MIN SIDE

Se tømningsdage
Bestil anden beholder
Tilmeld dig sms-løsning
Meld problemer osv

Gå til MIN SIDE - Klik her