Du er her

Sortering

Sortering

På genbrugsstationerne kan du aflevere sorteret affald. På oversigten kan du se, hvordan du skal sortere affaldet. De samme overskrifter og tegninger går igen på genbrugsstationen.

Sorter affaldet hjemmefra. Det gør det nemmere, når du skal læsse af
Sørg for at fastgøre affaldet, så det ikke falder af under kørslen eller drysser på vejen
Hjælp med at rydde op efter dig. Du kan låne kost og skovl på genbrugsstationen
Er du tvivl: Spørg pladsmændene. Deres arbejde er at hjælpe dig.
Farligt affald skal afleveres til pladsmændene.

 

Sorteringsoversigt

 

 

 

 

 

 

Akkumulatorer

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asbest

 

 

Asbestplader. Kun ikke-støvende emner. Skal stables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton og tegl

 

 

Beton og uglaserede tegl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deponering

 

 

Kun affald, som ikke kan genanvendes eller forbrændes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dæk

 

 

Rene dæk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronikaffald

 

 

Fjernsyn, computerskærme, radioer, computere, telefoner, printere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farligt affald

 

 

Olie, kemikalier, sprøjtegifte, malingrester, batterier, lysstofrør og lavenergipærer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flasker og emballageglas

 

 

Kun rengjorte flasker og emballageglas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genbrug

 

 

Indbo, møbler, nips, service og el-udstyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gips

 

 

Gipsen skal være tør og fri for isolering, stålskinner, træ og lign.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haveaffald

 

 

Blade, buske, grene, hækafklip og rødder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprægneret træ - udendørs træ

 

 

Trykimprægneret træ, hegn, jernbanesveller samt vinduesrammer uden glas og lign.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jern og metal

 

 

Cykler, rør, plader, trådnet og rene konservesdåser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabler

 

 

Kabler og ledninger

                   
         

Mursten

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store husholdningsapparater

 

 

Hårde hvidevarer (køleskabe, vaskemaskiner etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pap

 

 

Papkasser, paprør og bølgepap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir

 

 

Aviser, ugeblade,reklamer og kopipapir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hård plast

 

 

Havemøbler, klodskasser, vaskebaljer etc.
Renegjorte og tomme dunke og beholdere fra fx rengøringsmidler,  sprinklervæske, saftevand, og lign.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastfolie og big bags

 

 

Rene folier og big bags benyttet som transportemballage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hård PVC

 

 

Nedløbsrør, tagrender og kloakrør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ren jord

 

 

Muldjord,sand, grus og ler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ren træaffald - indendørstræ

 

 

Skabe, bordplader, karme, fodlister, loftsbrædder, trægulve, spær og lign.

                   
         

Rockwool

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småt brændbart

 

 

Brændbart affald under 1 meter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort brændbart

 

 

Madrasser,tæpper og møbler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykflasker

 

 

Gasflasker, pulverslukkere og lignende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tøj og sko

 

 

Tøj og sko til genbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinduesglas og spejlglas

 

 

Vinduesglas UDEN rammer
Spejlglas UDEN rammer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinduesrammer med glas og døre med glas.

 

 

Må ikke indeholde blyindfattet glas eller PCB

 

MIN SIDE

Se tømningsdage
Bestil anden beholder
Tilmeld dig sms-løsning
Meld problemer osv

Gå til MIN SIDE - Klik her