Du er her

Ofte stillede spørgsmål - dagrenovation

Affaldet er ikke hentet – hvad gør jeg?

Hvis skraldemanden ikke har lagt et kort med årsagen til den manglende tømning, så kontakt Reno Djurs inden 5 dage, da vi så har mulighed for at sende renovatøren tilbage. Der gives ikke refusion i tilfælde af manglende tømning.

 

Hvor tit får jeg tømt restaffald eller papir/pap?

Du kan finde en oversigt over tømningsdage ved at indtaste din adressen i boksen "Min side" til højre for dette.

 

Hvorfor har skraldemanden ikke medtaget den ekstrasæk jeg har stillet ved siden af?

Hvis det er en autoriseret ekstra sæk, er der trykt ordet ”EKSTRA” på sækken, umiddelbart under ordet ”RESTAFFALD”. Er denne ikke medtaget, og stod den ved siden af den tilmeldte affaldsbeholder, skal du ringe til Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77. Almindelige sorte eller klare sække medtages ikke uden aftale.

 

Hvordan får jeg en større / mindre skraldespand?

Du finder din adresse her, og foretager ændringen, eller du er velkommen til at kontakte Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77.

 

Jeg har mere affald end der kan være i beholderen

Hvis det er en enkelt gang du har for meget affald, kan du købe en Ekstrasæk. Du finder en liste med forhandlere her. Hvis det ofte sker, at du har for meget affald, bør du overveje en større beholder, eller hyppigere tømning.

 

Hvor kan jeg købe ekstrasække?

Du finder en liste med forhandlere her.

 

Hvornår får jeg tømt affald?

Du kan se hvornår du får tømt affald, ved at finde din adresse her

.

 

Mit hus skal stå tomt i længere tid

Hvis dit hus (helårsbolig) skal stå tomt i forventeligt mere end 6 måneder, har du mulighed for at få indstillet tømningen af dagrenovation. Det tilmeldte grundgebyr skal forsat betales. Kontakt venligst Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77 for yderligere oplysninger.

 

Hvad må jeg komme i papirspanden?

Alt rent og tørt papir og pap må komme i papirspanden – f.eks. aviser, reklamer, papkasser, karton m.m. Mælke- og juicekartoner, pizzabakker, m.m. skal i beholderen til restaffald.

Læs mere om sortering af papir/pap her.

 

Hvor tung må min restaffaldsbeholder være?

Vægten i beholdere til restaffald må ikke overstige 15 kg. pr. 100 liter beholdervolumen. En 140 liters affaldsspand må altså ikke indeholde mere end 21 kg.

 

Hvor stor en beholder skal jeg bruge til mit udlejningssommerhus?

Det afhænger meget af, hvor mange personer der kan være i sommerhuset. Hvis der er plads til mere end 4 personer, bør du vælge min. en 240 l. spand, og sørge for, at den tømmes hver uge i de uger huset er udlejet. Kontakt gerne Reno Djurs på tlf. 87 59 77 for råd og vejledning.

 

Kan jeg få en kompostbeholder?

Hvis du bor i et helårshus, og betaler grundgebyr som et helårshus, kan du få stillet en kompostbeholder til rådighed. Kontakt Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77 for yderligere oplysninger.

 

Min fryser er stået af – hvad gør jeg med indholdet?

Hvis skraldemanden kommer for at tømme inden for de nærmeste dage, køber du Reno Djurs Ekstrasække og stiller affaldet ud i disse til afhentning af skraldemanden. Hvis der er længere tid til normal afhentning af restaffald, skal du kontakte Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77. Du finder en liste over forhandlere af Ekstrasække her.

 

Hvad gør jeg ved mit kattegrus?

Læg kattegruset i en kraftigt, lufttæt pose, og læg denne i beholderen til restaffald. Læs evt. mere om skraldemandens arbejdsmiljø her.

 

Hvad gør jeg ved asken fra brændeovnen / grillen?

Læg den helt kolde aske i en kraftig, lufttæt pose, og læg posen i beholderen til restaffald. Hvis posen er klar, kan den desuden afleveres i containeren til deponi på genbrugsstationen. Læs evt. mere om skraldemandens arbejdsmiljø her.

 

Jeg har solgt mit hus

Når skødet er registreret ved kommunen, får vi automatisk oplysninger om ejerskiftet. Udgiften til dagrenovation deles via ejendomsmægler / advokat på refusionsopgørelsen. Hvis du har været tilmeldt BetalingsService, skal du sørge for at afmelde aftalen. Tømningen af dagrenovation fortsætter uanfægtet af ejerskiftet. Hvis den nye ejer ønsker en anden tømningsfrekvens eller beholder, skal de selv kontakte Reno Djurs.

 

Ejeren af huset er død

Hvis huset skal stå tomt i forventeligt mere end 6 måneder, så se venligst her. Hvis huset er blevet solgt, så læs venligst her.

 

Kan I hente mit storskrald?

Reno Djurs har ingen indsamlingsordninger for storskrald. I stedet henvises du til en af vore genbrugsstationer.

 

Hvornår og hvordan kan jeg afmelde renovationen?

Dagrenovationen kan afmeldes hvis huset skal stå tomt og ubenyttet i forventeligt mere end 6 måneder. I sådanne tilfælde skal grundgebyret fortsat betales. Hvis huset skal rives ned, kan begge dele afmeldes. Kontakt i alle tilfælde Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77

 

Hvad gør jeg når der ligger sne?

Skraldemanden tømmer alt hvad der er praktisk muligt, men ufremkommelige veje kan give forsinkelser. Hvis du ikke får tømt på grund af sådanne forsinkelser eller på grund af manglende snerydning, og din beholder er fyldt, kan du bruge den udleverede nødsæk eller en kraftig sæk, som skraldemanden tager med ved næste tømning.

 

Er der noget jeg ikke må komme i min restaffaldsbeholder?

Ja! F.eks. må farligt affald og elektronikaffald ikke komme i beholderen til restaffald. Læs mere om sortering af affald her.

 

Kan I dele regningen når jeg flytter?

Nej. Regningen skal deles via refusionsopgørelsen

 

Hvor må jeg stille min affaldsbeholder?

Læs mere om adgangsveje for skraldemanden her.

 

Hvad koster det at få hentet affald?

Læs mere priser og tømningsordninger her.

 

Hvad er det ”Grundgebyr” jeg betaler for?

Grundgebyret er et gebyr der dækker Reno Djurs’ omkostninger til alle genbrugsordninger – f.eks. genbrugsstationer, kuber, batterier m.m.

 

Hvornår betaler jeg for renovationen?

Halvdelen af årets udgift opkræves på en á conto opkrævning i marts. Resten opkræves i september.

 

Hvad gør jeg af mine brugte batterier?

Læg dine brugte husholdningsbatterier i en ren, tør, gennemsigtig pose på låget af din restaffaldsbeholder, så tager skraldemanden dem med ved næste tømning. Husk at binde knude på posen!

 

Hvornår har genbrugsstationen åbent?

Se åbningstider for genbrugsstationerne her.

 

Hvordan kontakter jeg genbrugsstationen?

Det er ikke muligt at kontakte genbrugsstationen direkte, ved andet end personligt fremmøde. Ring i stedet til Reno Djurs på tlf. 87 59 77 77.

 

Kan jeg få en ekstra tømning af mit skrald?

Hvis du en enkelt gang har brug for ekstra plads til dit affald, anbefaler vi, at du køber en Reno Djurs Ekstrasæk. Du finder en liste med forhandlere her.  Hvis det sker ofte, at du har for lidt plads i skraldespanden, bør du overveje at få en større beholder eller oftere tømning.

 

Min skraldespand er beskidt

Skraldespanden er en du har lånt af Reno Djurs, og som hovedregel skal du selv sørge for at renholde den. I særlige tilfælde, har du mulighed for at bestille en rengøring af spanden mod betaling.

 

Hvordan kontakter jeg Reno Djurs?

Kontakt Reno Djurs ved at enten sende en mail til renodjurs@renodjurs.dk eller ringe til 87 59 77 77 i åbningstiden. Ved skriftlig henvendelse, husk da altid at oplyse hvilken adresse din henvendelse drejer sig om, samt hvilket telefonnr. du kan træffes på.

MIN SIDE

Se tømningsdage
Bestil anden beholder
Tilmeld dig sms-løsning
Meld problemer osv

Gå til MIN SIDE - Klik her