Du er her

Styr på affaldet

Nord- og Syddjurs’ kommunalbestyrelser har i juni 2019 vedtaget en ny, fælles ordning for affaldshåndteringen på Djurslands kommunale institutioner, herunder skoler.


Den nye ordning skal sikre, at vi i det kommunale regi er frontløbere, når det gælder affaldssortering og affaldsforebyggelse. Formålet er at genanvende så meget affald som muligt, ligesom ordningen skal være et fundament for at nedbringe affaldsmængderne. Begge dele er vigtige for at sikre et godt og bæredygtigt miljø. Ordningen skal indføres i et samarbejde mellem Reno Djurs, kommunerne og de enkelte institutioner. Implementering påbegyndes i foråret 2020, og senest i 2021 forventes ordningen indført i praksis hos alle institutioner på Djursland.


Hvis I i øvrigt har brug for inspiration eller gode råd til at få styr på affaldet, kommer vi meget gerne ud til jer. Send en mail til renodjurs@renodjurs.dk, og skriv "Styr på affaldet" i emnefeltet. Husk også at skrive dine kontaktoplysninger. Du kan også ringe til os på tlf.: 87597777 – spørg efter affaldsforebygger og -formidler Fie Karlsen.


 

Genbrugsstationen

Vidste du, at skoler er automatisk tilmeldt genbrugsstationen? Husk blot at medbringe jeres tilmeldebevis, så pladsmanden kan se, at I kommer fra en tilmeldt institution.

Der er også mulighed for at bestille en gratis rundvisning for både skolens elever og for teknisk servicepersonale.