Du er her

Skoletjeneste

Her finder du en oversigt over vores skoletjenestetilbud, der alle kan tilpasses jeres behov. Klik på ikonerne for at få mere information om hvert tilbud.

 

Skoleskrald
- velegnet for indskoling

Vi kommer ud på jeres skole og hjælper med at sætte ord og fokus på jeres affald. Sammen samler vi henkastet affald ind på skolens område og ser, hvor meget der er, hvor det kommer fra og hvorfor det ikke skal ligge i naturen.

Stikord: Skrald, henkastet affald, sortering, ressourcer, forbrænding, samfundsansvar, forurening, nedbrydningstider, natur og miljø.

 

   

Rundvisning på den lokale genbrugsstation
- velegnet for indskoling og mellemtrin

En rundtur på jeres lokale genbrugsstation hvor vi kommer tæt på affaldet og drøfter de forskellige behandlingsformer af affald og bliver klogere på hvordan vi kan blive endnu bedre til at sortere vores affald. Der er også mulighed for, at eleverne selv medbringer affald til sortering. 

Stikord: Genbrug, genanvendelse, ressourcer, forbrænding, deponering, samfundsansvar, sortering, bæredygtighed, kompost, energi, natur og miljø.

   

Rundvisning på deponeringsanlægget
- velegnet for udskoling og ungdomsuddannelser

En rundtur på deponeringsanlægget i Glatved. Hvorfor skal noget affald deponeres? Hvordan sikrer vi, at det ikke forurener naturen? Hvad har man gjort tidligere, og hvad skal vi mon gøre i fremtiden? Vi går sammen en runde og ser på hvordan et moderne deponeringsanlæg er bygget op. 

Stikord: Deponering, losseplads, urban mining, ressourcer, forbrænding, samfundsansvar, sortering, forurening, bæredygtighed, energi, natur og miljø, gas, nedbrydning.

 

 

 

Skoler kan også gratis bestille aktivitetshæftet ”Affald – før, nu og i fremtiden”, fx som forberedelse til besøget på genbrugsstationen. Materialet er målrettet 0.-6. klasse, og kan differentieres ift. klassetrin. For de mindste kan fortællingerne i hæftet læses højt mens de farvelægger tegningerne, mens de ældste selv kan læse tekster og løse opgaver


 

Forebyg smitte

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og foretager pt. i videst mulig omfang undervisning udendørs. Ved undervisning i vores formidlingsbygning tages forholdsregler vedr. antal personer og afstand.

Når vi besøger jeres klasse på skolen, aftaler vi, hvordan det konkret skal foregå, så Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes.

Kontakt os for nærmere info.