Du er her

Skoletjeneste

Alle vores tilbud er gratis, kan tilpasses jeres behov og vi afholder også omkostningerne til transporten for alle undervisningsinstitutioner. 

Tlf.: 87 59 77 77 Mail: renodjurs@renodjurs.dk

.

 

 

Skoleskrald
- velegnet de mindste klasser

Vi kommer ud på jeres skole og hjælper med at sætte ord og fokus på jeres eget affald. Sammen samler vi henkastet affald ind på skolens område og ser, hvor meget der er, hvor det kommer fra og hvorfor det ikke skal ligge i naturen.  

Stikord: Skrald, henkastet affald, sortering, ressourcer, forbrænding, samfundsansvar, forurening, nedbrydningstider, natur og miljø.

 

 

Rundvisning på den lokale genbrugsstation
- velegnet for mellemtrinnet

En rundtur på jeres lokale genbrugsstation hvor vi kommer tæt på affaldet og drøfter de forskellige behandlingsformer af affald. Vi kigger også på farligt affald og bliver klogere på hvordan vi kan blive endnu bedre til at sortere vores affald. Der er også mulighed for, at eleverne selv medbringer affald til sortering. 

Stikord: Genbrug, genanvendelse, ressourcer, forbrænding, deponering, samfundsansvar, sortering, bæredygtighed, kompost, energi, natur og miljø

 

 

Rundvisning på deponeringsanlægget

- velegnet de ældre klasser 

En rundtur på deponeringsanlægget i Glatved. Hvorfor skal noget affald deponeres? Hvordan sikrer vi, at det ikke forurener naturen? Hvad har man gjort tidligere, og hvad skal vi mon gøre i fremtiden? Vi går sammen en runde og ser på hvordan et moderne deponeringsanlæg er bygget op. 

Stikord: Deponering, losseplads, urban mining, ressourcer, forbrænding, samfundsansvar, sortering, forurening, bæredygtighed, energi, natur og miljø, gas, nedbrydning.

 

 

Skoler kan også gratis bestille aktivitetshæftet ”Affald – før, nu og i fremtiden”, som forberedelse til besøget på genbrugsstationen. Materialet er målrettet 0.-6. klasse, og kan differentieres ift. klassetrin. For de mindste kan fortællingerne i hæftet læses højt mens de farvelægger tegningerne, mens de ældste selv kan læse tekster og løse opgaver