Du er her

Mere viden om affald

 

Vidste du: 

At Reno Djurs har 8 genbrugsstationer fordelt på hele Djursland?

At genbrugsstationerne tilsammen hvert år modtager næsten 50.000 tons affald?

At alt hvad der havner i din skraldespand til restaffald derhjemme, bliver sendt til forbrænding, hvor affaldet omdannes til varme og elektricitet?

Alt papir og pap du smider i din beholder til papir/pap bliver genanvendt til nyt papir og pap?

At en rundvisning hos Reno Djurs er gratis? Og at vi også betaler transporten for uddannelsesinstitutioner på Djursland?

At mennesket er det eneste væsen på jorden, der laver affald, der ikke kan nedbrydes af naturen?

At vi på Djursland kan spare mange penge hvert år, når vi er gode til at sortere brændbart affald på genbrugsstationerne?

At man på genbrugsstationerne kan sortere i over 30 forskellige slags affald?

At der ved Glatved strand findes et deponeringsanlæg, hvor det affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller forbrændes bliver deponeret?

At der findes en "Giv det videre" container på alle genbrugsstationerne på Djursland? 

 

Hvis du har spørgsmål til dit affald er du altid velkommen til at kontakte os!

Tlf.: 87 59 77 77

Mail: renodjurs@renodjurs.dk


  

Gode links: 

Reno Djurs er medlem af affald.dk, der rummer opgaver til alle klassetrin til fri afbenyttelse.

Man kan spille online, downloade mange spændende tekster og opgaver, se film, fremstille logbog, designe og printe plakater og meget mere.

Mind the Trash er udarbejdet for Miljøstyrelsen af PlanMiljø og Vestforbrændingen.

Der er 9 undervisningsforløb for for 4.-6. klasetrin med fokus på mad, elektronik, tøj og legetøj.

På affaldsuniverset kan man spille to affaldsspil og printe et flot diplom ud.

 Dåse rydderen hører under Dansk Retursystem, og er fuld af små spil og opgaver om genbrug af dåser. 

Kend dit affald er miljøstyrelsen portal om affaldshåndtering. 

Vestforbrændingen har lavet 9 korte undervisningsfilm til 0.- 6. klasse, om affald og genbrug.

De er lavet i samarbejde med biolog Anders Kofoed, kendt fra tv.

Skraldeskolen er lavet af Renovest, og er fuld af fakta, quizzer og viden om affald. 

 

Affaldsbogen er lavet af Brian Kjær Johansen fra BOFA, og er et nemt tilgængeligt hæfte med en masse gode historier om affald. 

Find de skjulte skatte er et samarbejde mellem House of Science, skoleelever fra ungdomsuddannelserne, lærere og affaldskonsulenter i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning. Projektet er støttet af miljøstyrelsen. Der er 9 temaer om affald og genanvendelse. Hvert tema indeholder en introtekst, en lille film, opgaver og forslag til aktiviteter.